Den gjennomsnittlige spotprisen for januar måned:

Østlandet: 39,11 øre/kWh
Sørlandet: 38,92 øre/kWh
Vestlandet: 38,96 øre/kWh
Midt-Norge: 38,97 øre/kWh
Nord-Norge: 30,00 øre/kWh*

Pris er oppgitt inkl. mva. Elsertifikat og påslag kommer i tillegg.
*For Nord-Norge er prisen oppgitt eks mva

Spotprisene og forventninger fremover

Strømprisene var 3-4 % høyere i Sør-Norge og 6-7 % høyere i Midt/Nord-Norge i januar enn i desember. En viktig forklaring er at deler av januar var preget av mer høytrykksdominert vær enn desember. Høytrykksvær om vinteren representeres ved kjølig, tørt vær uten mye vind. Kjølige temperaturer gir økt kraftforbruk mens tørt og vindfattig vær begrenser produksjonen av fornybar energi. Høytrykksvær bidrar derfor ofte til en økning i strømprisene, spesielt om vinteren. Sammenlignet med desember fikk januar: 1,5 grad celsius kjøligere temperatur, 28% mindre nedbør samt 21% mindre vind. Dette viser tydelig at det har vært et annet værmønster i januar enn hva det var i desember.

Nordisk kjernekraftproduksjon har vært stabil gjennom hele januar og det er ubetydelig avvik i produsert volum sammenlignet med desember. Internasjonale energipriser er jevnt over sterke og den norske kronen er fortsatt svak sett i historisk perspektiv. Dette er faktorer som er med på å holde prisen på strøm oppe.

Det nordiske kraftsystemet er for tiden under god kontroll, med vann/snømagasiner som er litt bedre enn normalt for årstiden. Det kjølige været har løftet markedets prisforventning på kraft for resten av vinteren og våren vesentlig de siste ukene. Været har som nevnt alltid mye å si for strømprisene, og på kort sikt er det fortsatt potensiale for prisøkning ved kaldt og tørt vær, men nedsiden ved mildt, vått og vindfullt vær er også betydelig spesielt for 2. og 3. kvartal.

Ønsker du en forutsigbar avtale og forsikre deg mot høye priser, kan det være lurt å inngå en fastprisavtale. I uke 8 kan du binde din strømpris til følgende alternativer: 1 år til 44,67 øre/kWh, 2 år til 42,47 øre/kWh og 3 år til 41,81 øre/kWh (priser inkludert elsertifikater og mva).

Ressurssituasjonen

NVE offentliggjør statistikk for norske vannmagasiner hver uke. Ved utgangen av uke 7 var fyllingsgraden i de norske magasinene på 50 %. Normalen for årstiden er 54 %. Ønsker du å lese mer om magasinbeholdningen, se www.nve.no. I tillegg er både grunnvann og snø vesentlig for prisforventningene framover i tid. NVE, Meteorologisk Institutt og Kartverket samarbeider og legger daglig ut oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold på www.senorge.no

Ønsker du mer informasjon om din strømavtale finner du det på MinSide

Geilo 19. februar  2018

Start typing and press Enter to search