Den gjennomsnittlige spotprisen for juli måned:

Østlandet: 62,34 øre/kWh
Sørlandet: 61,17  øre/kWh
Vestlandet: 61,13 øre/kWh
Midt-Norge: 62,02 øre/kWh
Nord-Norge: 48,18 øre/kWh*

Pris er oppgitt inkl. mva. Elsertifikat og påslag kommer i tillegg.
*For Nord-Norge er prisen oppgitt eks mva

Spotprisene og forventninger fremover

Rekordvarm og tørr sommer gir rekordhøye strømpriser!
Sommeren 2018 går inn i historien som en av de tørreste og varmeste somrene siden meteorologisk institutt begynte med værmålinger. Årets juli ble den nest tørreste siden 1900 for hele Norge med 55 % av normal nedbør. Temperaturen ble målt ca. 4 grader høyere enn normalt for hele Norden, mens vindkraftproduksjonen var 25% lavere enn normalt.

Det unormalt varme og tørre været har påvirket kraftsituasjonen vesentlig både i Norden og Europa ved at magasinfyllingene i Norden ble kraftig forringet, samtidig som snøen i fjellene har smeltet fortere enn forventet. Varmen har også medført en mye større fordampning enn normalt fra snø og grunnvannsreservoarer. Magasinfylling og snømagasiner i Norden er i skrivende stund målt til å være langt under normalt nivå, for Norge så er nå magasinfyllingen på ca. 60% mot normalt på ca. 76%. Resultatet er at vannkraft for tiden prises høyt. Også i juli har Norge på enkelte tider av døgnet måtte importere kraft fra utlandet for å dekke etterspørselen. Kullprisene holder seg relativt stabile mens prisene på CO2 kvoter har steget videre gjennom sommeren. Dette er viktige faktorer til at også kullkraft og gasskraft er høyt priset for tiden.

Mange faktorer bidrar altså til at strømprisen i juli 2018 er blant de høyeste som er notert i en sommermåned på Nord Pool noensinne! Vi forventer fortsatt høye priser på strøm utover høsten, selv med en mer normal værutvikling. Utfallsrommet på pris vil dog være stort, avhengig av nedbørsmengder og temperaturer.

Ønsker du en forutsigbar avtale og forsikre deg mot høye priser, kan det være lurt å inngå en fastprisavtale. I uke 33 kan du binde din strømpris til følgende alternativer: 1 år til 58,01 øre/kWh, 2 år til 52,75 øre/kWh og 3 år til 51,04 øre/kWh (priser inkludert elsertifikater og mva).

Ressurssituasjonen

NVE offentliggjør statistikk for norske vannmagasiner hver uke. Ved utgangen av uke 31 var fyllingsgraden i de norske magasinene på 60,9 %. Normalen for årstiden er 79 %. Ønsker du å lese mer om magasinbeholdningen, se www.nve.no. I tillegg er både grunnvann og snø vesentlig for prisforventningene framover i tid. NVE, Meteorologisk Institutt og Kartverket samarbeider og legger daglig ut oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold på www.senorge.no

Ønsker du mer informasjon om din strømavtale finner du det på MinSide

Geilo 13. august  2018

Start typing and press Enter to search