Den gjennomsnittlige spotprisen for mars måned:

Østlandet: 53,15 øre/kWh
Sørlandet: 50,20 øre/kWh
Vestlandet: 50,78 øre/kWh
Midt-Norge: 53,80 øre/kWh
Nord-Norge: 42,99 øre/kWh*

Pris er oppgitt inkl. mva. Elsertifikat og påslag kommer i tillegg.
*For Nord-Norge er prisen oppgitt eks mva

Spotprisene og forventninger fremover

Gjennomsnittlig systempris for strøm i Norden i mars ble på 41,6 øre per kilowatt-time. Dette er ca. 10 % høyere enn gjennomsnittsprisen i februar, og ca. 32 % høyere enn i januar! Vi må faktisk tilbake 5 år i tid, til april 2013, før vi finner en høyere gjennomsnittspris for en måned enn mars 2018. Vi har altså hatt en betydelig økning i strømprisene så langt i 2018. Forklaringen er det kalde og tørre vinterværet som etablerte seg over Norden tidlig i februar, og som har vedvart helt frem til nå etter påske.

Det har vært flere grader kaldere enn normalt i perioden, og dette har bidratt til økt strømforbruk over hele Norden. Kraftproduksjonen har gått for fullt, men det har vært tørt og magasinfyllingen og snømagasinene har dermed gradvis forringet seg gjennom hele perioden etter høy vannkraftproduksjon. Den hydrologiske situasjonen i Norden er nå en del svakere enn normalt.  Det har vært lite vind så vindkraftproduksjonen har ikke kunnet bidra mye til å møte etterspørselen etter kraft, mens stabil kjernekraftproduksjon og økt kullkraftproduksjon, samt import fra andre europeiske land har holdt unna på etterspørselen etter strøm i et vinterhutrende Norden. Norge på sin side har totalt sett marginalt importert mer kraft enn vi eksporterte i mars måned.

EU ETS (Emissions Trading System) er betegnelsen på det europeiske systemet for handel med kvoter for utslipp av klimagasser. Norge deltar i EU ETS, som omfatter om lag halvparten av EU-landenes utslipp. Aktiviteten i eurosonen stiger, og i 2017 økte utslippene for første gang på flere år. Økningen av utslipp i kombinasjon med politiske tilstramminger i EU ETS systemet har løftet prisen på CO2 kvoter en god del den siste tiden. Prisen på CO2 kvoter påvirker europeiske kraftpriser siden kull- og gasskraftprodusenter må kjøpe slike kvoter i kraftproduksjonen og har også innvirkning på norske strømpriser.

Trass i fortsatt kjøligere vær enn normalt går det mot vår og sommer. Vi er i en periode hvor gjennomsnittstemperaturen øker raskt. Gjennomsnittstemperaturen for østlandsområdet i Norge er ca. 3 grader høyere i mars enn i februar. De neste månedene vil derfor etterspørselen etter strøm avta samtidig som solinnstråling vil stå for mer oppvarming på dagtid. Prisforventningen er derfor fallende utover mot våren og sommeren slik som den bruker å være. Dog er forventningen for årets vår- og sommerpriser noe høyere enn strømprisene vi så for samme periode i fjor. Dette skyldes hovedsakelig den svekkede situasjonen i snø- og vannmagasiner.

Ønsker du en forutsigbar avtale og forsikre deg mot høye priser, kan det være lurt å inngå en fastprisavtale. I uke 16 kan du binde din strømpris til følgende alternativer: 1 år til 49,14 øre/kWh, 2 år til 46,43 øre/kWh og 3 år til 45,55 øre/kWh (priser inkludert elsertifikater og mva).

Ressurssituasjonen

NVE offentliggjør statistikk for norske vannmagasiner hver uke. Ved utgangen av uke 15 var fyllingsgraden i de norske magasinene på 25,1 %. Normalen for årstiden er 34,7 %. Ønsker du å lese mer om magasinbeholdningen, se www.nve.no. I tillegg er både grunnvann og snø vesentlig for prisforventningene framover i tid. NVE, Meteorologisk Institutt og Kartverket samarbeider og legger daglig ut oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold på www.senorge.no

Ønsker du mer informasjon om din strømavtale finner du det på MinSide

Geilo 16. april  2018

Start typing and press Enter to search