Den gjennomsnittlige spotprisen for mai måned:

Østlandet: 39,46 øre/kWh
Sørlandet: 39,46 øre/kWh
Vestlandet: 39,43 øre/kWh
Midt-Norge: 40,65 øre/kWh
Nord-Norge: 34,10 øre/kWh*

Pris er oppgitt inkl. mva. Elsertifikat og påslag kommer i tillegg.
*For Nord-Norge er prisen oppgitt eks mva

Spotprisene og forventninger fremover

Som mediene har skrevet mye om den siste tiden, så var altså mai 2018 en svært varm måned historisk sett. For hele Norden ble temperaturen målt 4,7 grader over normaltemperatur, hvilket er et uvanlig stort avvik i temperaturmålinger på gjennomsnitt av en måned. I tillegg til den ekstreme varmen var mai fattig på nedbør med drøyt halvparten av normal nedbør. Dette har resultert i svært stor skogbrannfare over store deler av Sør-Norge og Sør-Sverige, samt en vesentlig forringelse av vannkraftressursene.

Varmen i mai medførte en rask snøsmelting og i løpet av måneden smeltet nær all snø i Norge og Sverige og rant ned i vannmagasinene. Snøsmeltingen resulterte i at systemprisen for Norden på strøm for mai ble ca. 17% lavere enn for april. Men med den tørre værtrenden som har vedvart over flere måneder nå, og med tørre værvarsler fremover vil fyllingen i norske og svenske vannmagasiner raskt bli dårligere enn normalt for årstiden. Denne utviklingen er en svært viktig faktor for at strømprisene er på et høyt nivå sett i et 7-8 års perspektiv, og kanskje spesielt høye for årstiden.

Internasjonale energipriser på kull, gass og CO2-kvoter er høyere enn på lenge og dette påvirker nordiske strømpriser. Men den klart viktigste grunnen til prisnivået vi ser nå er en hydrologisk situasjon i Norden som er vesentlig svekket i forhold til normalt. Vannkraftprodusentene i Norden priser nå vannet sitt høyt for å begrense uttaket av vann for å ta hensyn til produksjon senere i høst og i vinter. Frem til vi får betydelige mengder nedbør forventer vi et høyere prisnivå på strøm enn på flere år i tiden fremover.

Ønsker du en forutsigbar avtale og forsikre deg mot høye priser, kan det være lurt å inngå en fastprisavtale. I uke 25 kan du binde din strømpris til følgende alternativer: 1 år til 55,21 øre/kWh, 2 år til 50,33 øre/kWh og 3 år til 48,76 øre/kWh (priser inkludert elsertifikater og mva).

Ressurssituasjonen

NVE offentliggjør statistikk for norske vannmagasiner hver uke. Ved utgangen av uke 23 var fyllingsgraden i de norske magasinene på 56,8 %. Normalen for årstiden er 52,7 %. Ønsker du å lese mer om magasinbeholdningen, se www.nve.no. I tillegg er både grunnvann og snø vesentlig for prisforventningene framover i tid. NVE, Meteorologisk Institutt og Kartverket samarbeider og legger daglig ut oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold på www.senorge.no

Ønsker du mer informasjon om din strømavtale finner du det på MinSide

Geilo 18. juni  2018

Start typing and press Enter to search