» Ord og uttrykk
Hva er et el-sertifikat?

Elsertifikater er en offentlig støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene er pålagt å legge elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh.  Elsertifikatordningen er et markedsbasert støttesystem, som sørger for at de mest kostnads -effektive kraftprosjektene innen vann-, vind- og biokraftverk bygges først. Fornybar strøm kan erstatte strøm produsert fra olje, gass og kull, som fører til klimautslipp. Elsertifikater må ikke forveksles med opprinnelsesgaranti, som er en varedeklarasjon på strøm.

Start typing and press Enter to search