Chat

Strømnytt

strømnytt

Mai 2022 - Lave strømpriser i nord og stor svingning i sør

Gjennom mai måned opplevde Nord-Norge fortsatt lave strømpriser. I Sør-Norge så vi store svingninger i pris, fra 272,49 EUR/MWh den høyeste timen og ned til 0,72 EUR/MWh.

Les mer next
strømnytt

Apr 2022 - Lav fyllingsgrad gir priskobling med kontinentet

Fortsatt en svekket hydrologisk balanse i Sør-Norge, høye brenselspriser og sen snøsmelting har preget prisbildet gjennom april. Dersom det kommer et like rikelig tilskudd til hydrobalansen, som vi hadde i januar/februar, vil det kunne endre situasjonen drastisk. Det er mye som kan skje fremover med strømprisen. Men med varmere vær vil forbruket falle, og dermed også kostnaden for mange forbrukere som er avhengige av strøm til oppvarming.

Les mer next
strømnytt

Mars 2022 - Tørt vær og mulig vårknipe

Det kom et realt væromslag ved utgangen av måneden, der temperaturene falt drastisk. Kulden ser ut til å henge i en god periode, og vil utsette smeltingen av snø. Dette kan føre til en såkalt «vårknipe» der det blir et underskudd på vann i magasinene, før smeltingen tiltar.

Les mer next
strømnytt

Jan 2022 - Ubalanse gir store differanser i strømpris

Fortsatt ubalanse i systemet gir store prisdifferanser på strøm. Skjevfordelingen av vannet mellom sør og nord gjør at vi fortsatt har lave strømpriser i nord.

Les mer next
strømnytt

Fortsatt oppgang i strømpris, men har vi sett toppen?

Markedskommentar desember 2021: Som alltid er det været som styrer her i nord, og med store væromslag kan situasjonen endre seg raskt. Det ser ut til at strømprisene kommer ned på et mer «normalt» nivå, i andre kvartal etter vårsmeltingen.

Les mer next
strømnytt

Fra høst til vinter med høy strømpris

Markedskommentar november 2021: Etter en våt oktober (ny nedbørsrekord i Bergen!?) har hydrobalansen igjen gått nedover i løpet av november. Strømprisene har som et resultat av dette gått i motsatt retning.

Les mer next