aktuelt

UstekveikjaFondet

Publisert 18.11.2020, sist oppdatert 2.12.2022

Vi heier på lokale lag og foreninger! Fra UstekveikjaFondet kan lag og foreninger søke om bidrag til for eksempel aktiviteter, konserter, teater, idrettsarrangement, friluftsliv eller andre spennende tiltak.

Hvem kan søke: 
Lag og foreninger i våre nærområder – og områder der vi leverer strøm. Vi ønsker i første rekke å støtte bredden slik at flest mulig får verdi av bidraget som gis.

Kriterier:
Mottakere av midler må dokumentere at tiltaket er gjennomført i tråd med søknaden.
Vi ønsker å få tilsendt både bilder og tekst som Ustekveikja Energi får rettigheter til å bruke i kundedialog og markedsføring i våre kanaler.
Det kan søkes om inntil kr 15.000,-
Søknader til ordinære driftsmidler vil ikke prioriteres.

Søknadsfrister: 
15. april og 15. oktober

Hvordan søke?

Send din søknad til post@ustekveikja.no

Søknaden må inneholde: 
- Navn på lag/forening
- Organisasjonsnummer
- Kontaktperson, e-post, mobil
- Beskrivelse av tiltaket
- Søknadssum