Aktuelt

Hydrologisk velstand!

På tross av en tørrere mai måned enn normalt har vi fortsatt rekord-mye snø og en rekordhøy hydrobalanse. Siden temperaturen har holdt seg på den kjølige siden er det først nå den siste uken i mai at vi har sett at tilsiget er begynt å komme i gang og med det er også flomfaren overhengende.

Les mer

Markedskommentar

Vann og virus dominerer fortsatt

I løpet av april har nedbørsmengden vært mer normal enn tidligere i vinter. Temperaturen sett under ett har vært litt på den kjølige siden. Likevel har vi fortsatt mer enn nok vann til å holde kraftprisene på et minimum. Lavere kraftetterspørsel etter alle «korona-tiltakene» har ikke vært like tilstedeværende, men påvirker mer våre forventninger fremover.

Les mer

Markedskommentar

Vann, vind, virus og valuta

4 ting står sentralt når vi oppsummerer mars 2020. (4 V’ er: vann, vind, virus og valuta)   Vann: Hydrobalansen var allerede rekord høy ved inngangen til mars, men har siden steget og er nå på et sted mellom 33 og 43 TWh avhengig av hvilket analysehus man refererer til. Dette er historisk høyt og

Les mer

Aktuelt

Vi støtter lokalsamfunnet med UstekveikjaFondet

Ustekveikja Energi har en sterk lokal forankring og profil. Kundene i nærmiljøet setter særlig stor pris på vår kundeservice, vår tilgjengelighet, vår nærhet og lokale tilhørighet. Med UstekveikjaFondet styrker vi vårt engasjement ytterligere.

Les mer

Chat med oss