Chat

En tørr og kjølig start på året!

Væromslaget rundt nyttår er den drivende faktoren for den økte prisen i januar som ble levert på et høyt nivå tatt det foregående året i betraktning.

Vær: Norge har opplevd en tørrere vinter enn normalt med kun 48,1 % av normal nedbør i januar, mens Sverige har hatt tilnærmet normal nedbør på 94,1 %.  Totalt for Norden gir dette en nedbør på 66,4 % målt mot normalen. Temperaturene har tidvis vært kalde, men ligger i snitt en 0,5-1 grader over normal temperatur for januar i Norden. Mesteparten av nedbøren har kommet som snø på grunn av kulden, men det er fortsatt mindre snø enn normalt grunnet en tørr januar og etterslep fra en mild desember. Med tidligere rekordnivåer i magasinene ligger fortsatt hydrobalansen på +5,6 TWh til tross for en tørr start på året.

Spotpris: Spotprisen har fortsetter videre opp i januar, der systemprisen ender på 475,97 NOK/MWh (47,60 øre/kWh), over det doble av desember. Etter væromslaget rundt nyttår fikk den et løft opp til mer normale spotpriser for årstiden, ett år siden man sist lå på et normalt nivå historisk.

Kilde: nordpoolgroup.com

Covid-19: Pandemien virker fortsatt ikke å ha en effekt på det nordiske forbruket av kraft. I januar har man både satt forbruk- og produksjonsrekorder, godt hjulpet av tidvis kjølig vær. Flere europeiske land har fortsatt store problemer knyttet til viruset, som har tvunget frem strengere restriksjoner. Sammensetning av forbruket på kontinentet fører til at man ser større avvik fra normalen enn i Norden, og de tyske prisene drar ikke de nordiske prisene opp så mye som man kunne forventet gitt værsituasjonen man nå har.

 Valuta og olje: Oljeprisen har fortsatt å heve seg i januar sammen med forbedrede fremtidsutsikter globalt for industri og transport, grunnet vaksinering. Prisen ligger på 55,54 $/fat, over 8% høyere enn ved inngangen på året. Norske kronen har ikke beveget seg mye denne måneden og EUR/NOK ligger på 10,38 ved utgangen av måneden.

Kull, gass og CO2: Kull og gass fikk en topp på midten av måneden grunnet høy etterspørsel både i Europa og globalt. Dette har ført til reduserte lagre av gass på kontinentet. Mot slutten av måneden har prisene stabilisert seg og er priset noe høyere enn ved inngangen på måneden. CO2 Ble med på prisstigningen til kullet og gassen, men har falt noe ned igjen, og ligger i skrivende på samme nivå som den gjorde første nyttårsdag.

Oppsummering: Væromslaget rundt nyttår er den drivende faktoren for den økte prisen i januar som ble levert på et høyt nivå tatt det foregående året i betraktning. Grunnet begrensninger har Nord-Norge blitt skånet for de høyeste prisene, mens Sør-Norge har hengt på kontinentet som også hadde en kjølig start på året. Tidvis import av kraft fra kontinentet samt en hydrobalanse som nærmer seg normalen på kalde langtidsvarsler fører til en fortsatt høy verdi på vannet til produsentene, og det kan forventes en kommende måned med priser som ligger mellom 45 og 60 øre/kWh.

Kundesenter