Chat

Strømavtaler næring

Snake

Spot næring

Passer for bedrifter med lavt/middels forbruk og vilje til å takle prissvingninger i markedet. Med Spot Næring får deres bedrift en av landets rimeligste spotavtaler.

Snake

Fastpris næring

Med fastpris har du full oversikt, og en trygg og forutsigbar strømavtale, der bedriften enkelt kan budsjettere fram i tid. Vi tilbyr fastpris 1, 2 og 3 år.

Snake

Spot med tak

Følg markedsprisen, men unngå pristoppene! Med Spot med tak får din bedrift mer forutsigbarhet og bedre budsjetteringsmuligheter.

Snake

Spot med sikring

Følg markedsprisen og reduser risikoen! Velger dere Spot med sikring sikres deler av det forventede forbruket, og risikoen for uventende høye priser reduseres.

Kundesenter