Chat
aktuelt

Hydrologisk velstand!

Publisert 11.11.2020, sist oppdatert 13.11.2020

På tross av en tørrere mai måned enn normalt har vi fortsatt rekord-mye snø og en rekordhøy hydrobalanse.

Siden temperaturen har holdt seg på den kjølige siden er det først nå den siste uken i mai at vi har sett at tilsiget er begynt å komme i gang og med det er også flomfaren overhengende.

Spotprisen: Tidlig i måneden så vi til dels store svingninger. Med høy pris i dager med lite vind og lite kjernekraft og lav pris spesielt trigget av mye vind. I perioden fra 20 mai har tilsiget ført til at vi har sett at spotprisen er blitt levert til under 2 øre/kWh i Sør-Norge, og det før det ordentlige trykket fra snøsmeltingen er i gang. Disse prisene er antagelig det laveste nivået en vannkraft produsent vil tåle, før det er mer lønnsomt å slippe vannet forbi, og dermed ikke produsere strømmen.

Områdepriser: Det spekuleres nå om vi vil oppleve negative priser i Norge. Vi vet at «vindprodusenter» grunnet subsidier kan og vil produsere selv med negative priser. Det har vi sett denne våren både i Tyskland og Danmark. Om vi skulle oppleve negative priser hos oss, måtte i så fall det komme grunnet så høy «vindproduksjon» fra eget eller tilstøtende områder, samtidig med at vannkraften fortsatt ble holdt i gang enten av sikkerhetsmessige eller konsesjonsbelagte grunner. I tillegg måtte alt dette være sammenfallende med et lavt forbruk. Uansett, dette er spekulasjon, men viser samtidig litt av bildet som det ser ut i øyeblikket. Mye eller lite vind har både ført til store forskjeller fra en dag til en annen, men også store områdeprisforskjeller spesielt mellom Sør-Norge og Sør-Sverige. Der ser vi at Sør-Sverige grunnet lite kjernekraftproduksjon er til tider priset adskillig høyere enn tilstøtende område i Norge.

Covid: Situasjonen rundt dette viruset kan vel nå karakteriseres som «under kontroll». Når det er sagt, så har pandemien lagt en demper på forbruket. Dette er nok tydeligere lenger sør i Europa, som i Frankrike og Italia enn det er her hos oss. Etter hvert som samfunnet, både her og i resten av Europa igjen begynner å åpne opp, så noterer vi at optimismen er like forsiktig som gjenåpningen.

CO2, kull og gass: Gass fortsatt svakt med stort tilbud. Kullprisen har styrket seg de siste dagene etter en togbro-kollaps i Russland, men har generelt hatt en sidelengs utvikling. CO2 viser styrke på økt etterspørsel ettersom Europa åpner mer og mer opp etter Korona-tiltakene.

Oppsummering: Hydrobalansen har vært den store prisdriveren og nå når snøsmeltingen er kommet i gang vil den fortsatt dominere. Presset på prisene er i øyeblikket markant og vil nok fortsette i hvert fall til over sommeren. Dette gjelder spesielt i Sør-Norge. Systemprisen vil nok være en del høyere med unntak av dager med mye vind da vi har erfart til og med negative priser i tilstøtende områder.

Grafen viser Nordpool spotpris i Mai måned, dag for dag, område NO 1, i €/MWh. (Kilde:Montel)