Chat
markedskommentar

Produsentene gjenvinner kontroll på vannet

Publisert 9.11.2020, sist oppdatert 9.11.2020

Nedbøren i august var på ca.75% av normalt og dermed relativt tørr. Det har gjort det lettere for vannkraftprodusentene å få kontroll på vannet. Dette gjenspeiler seg også i hydrobalansen som nå er nede i ca. + 12 TWh.

Spotprisen:
Mer kontroll på vannet har ført til en god økning i spotprisene. Sør-Norge er nå priset til ca. NOK 190/MWh eller 19 øre/kWh. Fortsatt har vi store områdepris-forskjeller mellom Sør-Norge og Sør-Sverige. Dettes skyldes fortsatte begrensninger i kabelforbindelser og vedvarende kjernekraftrevisjoner på 3 reaktorer.

Covid-19:
Trusselen eksisterer fortsatt og er blitt en del av hverdagen. Det er stor usikkerhet rundt hvor lenge det vil vare, og om og hvor vi eventuelt vil kunne bli tvunget til nye nedstengninger etc. før vi kan signalisere at faren er over.

Valuta og olje:
Ingen store endringer! Råoljen har ligget mellom USD 43 og 46/fat og en Euro har kostet mellom 10,50 og 10,70. Ligger nå på hhv. USD 46 og Euro/NOK på 10,46

Kull, gass og CO2:
CO2 fikk sin høyeste pris for måneden på den siste dagen da den var oppe i over Euro 30/tonn, men sank igjen samme dag ned til ca, Euro 28,50/tonn. Både prisene på kull og på gass har vært stigende i perioden, se under for forklaring.

Oppsummering:
Vi har fått tørrere vær enn normalt i august. Starten på sommeren (mai og juni) var også tørrere enn normalt. For vannkraftprodusentene har det ført til kontroll på vannet. Dette har løftet prisene nå spesielt i Sør-Norge.

Så er det slik at systemet også blir påvirket av det som skjer i våre tilstøtende områder. Revisjoner på kjernekraft, ikke bare i Sverige men også i Frankrike og England fører til økt etterspørsel på alternative energikilder som kull og gass og igjen økt etterspørsel etter CO2. Vi vet fra før at dager med lite vind betyr økte priser spesielt i Sverige og Danmark. Økningen som vi har sett i systemprisen i det siste har alle disse elementene, og prisløftet var formidabelt og kom fort.

Det kan virke en smule overdrevet, og vi er nok avhengige av litt tørrere vær enn normalt for å fortsette oppgangen. Hydrobalansen er fremdeles god, og vi vil være følsomme for nedbøren som kommer til høsten. Blir den våt og samtidig vindfull så vil prisene igjen kunne komme under press.