Chat
markedskommentar

Turbulent vær - turbulente priser

Publisert 9.11.2020, sist oppdatert 13.11.2020

Mye vind og milde dager, særlig mot slutten av perioden førte til at hydrobalansen fikk en liten økning og var ved utgangen av oktober på ca. 14,5 TWh i pluss.

På dager med mye vind merker vi også etter hvert hvor mye det i seg selv presser prisene. Slik at priser som allerede er presset av en høy hydrobalanse, kan bli enda lavere. I Norge var nedbøren i oktober 92% under normalen. I Sverige var den godt over med 142%. Mye vind og milde dager, særlig mot slutten av perioden førte til at hydrobalansen fikk en liten økning og var ved utgangen av oktober på ca. 14,5 TWh i pluss.

Spotprisen: Systemprisen i oktober kom ut NOK 8,44/MWh lavere enn september prisen og ble levert på NOK 159,71/MWh. Alle de norske prisene var høyere i oktober enn i september. Høyere norske priser var nok forårsaket av økning i vannverdiene. Årsaken til at systemprisen ble lavere i oktober, skyldes for det meste lave svenske priser, forårsaket av nedbør og vind samtidig som vi fikk litt mer kjernekraft tilbake etter revisjon.

Covid-19: Denne pandemien sliter vi med fortsatt og i løpet av oktober har smitteantallet steget. Med økt smitte har også tiltakene med nye innstramminger blitt flere. Selv om vi her hjemme greier oss bra sliter store deler av Europa, og vi forventer nye nedstengninger og en etterspørselssvikt som vil påvirke energimarkedet.

Valuta og olje: Oktober var en relativt turbulent måned for råoljeprisen som varierte mellom $43 og $37/fat, med den laveste prisen i slutten av måneden. Hovedsakelig grunnet Covid-19 og frykt for redusert etterspørsel. Euroen har ikke vært like volatil, men har kostet mellom NOK 10,80 og NOK 11,20 og endte måneden på rundt NOK 10,90.

Kull, gass og CO2: CO2 prisen har vært synkende gjennom måneden og har kommet fra ca. Euro 27/tonn og ned til rundt Euro 23,50/tonn. Kullprisen har hatt en negativ utvikling i løpet av måneden. For gassprisen har retningen vært motsatt, men bevegelsene har vært relativt moderate. For å produsere elektrisitet med kullkraft var prisen tidlig i oktober Euro 45/MWh, mens den ved inngangen til november var på Euro 41/MWh. Gass i samme periode gikk fra Euro 39/MWh til Euro 42/MWh.

La Niña: Dette værfenomenet ble bekreftet i løpet av måneden. Tradisjonelt vil det føre til en økning av turbulent vær i Atlanterhavet, som igjen kan rekke opp hit til oss.