Chat
aktuelt

Våt og kjølig juli - og lave strømpriser

Publisert 9.11.2020, sist oppdatert 9.11.2020

Ifølge Meteorologisk institutt var juli i år den kaldeste på 50 år og den sjette våteste på 150 år. Selv om både mai og juni lå på den tørre siden av normalen hadde vi fra før en rekordhøy hydrobalanse. Dermed er det fortsatt stor konkurranse om å få ut det vannet som nå ligger i magasinene for å gi plass til høstens «normale leveranser»

Spotprisen:

Denne er fortsatt svært lav og har i de siste 2 månedene ligget rundt NOK 15/MWh eller 1,5 øre/kWh for Sør-Norge sin del. Det må dog sies at vi har til tider hatt store områdeprisdifferanser. Spesielt mellom Sør-Norge og Sør-Sverige. Det skyldes både lav overføringskapasitet og revisjon på opptil 3 kjernekraftreaktorer samtidig i Sverige.

Covid:

Gjenåpningen og forsiktige forsøk på å komme tilbake til normalen har vært noe utfordrende og har ført til flere smitteutbrudd. Vi opplever derfor at land som har vært «grønne»/ eller trygge lenge, igjen blir «røde» med de konsekvenser det fører med seg med av karantenebestemmelser etc. Alt i alt betyr det at vi ikke er over dette. For kraftmarkedet sin del så skal vi ikke overdrive betydningen, men bare ha i mente at en presset økonomisk situasjon vil påvirke den generelle etterspørselen også i vårt marked.

Valuta og olje:

Disse to er ofte samstemte og det har de vært også den siste måneden. Oljeprisen har svingt mellom $41 og $45 per fat og en Euro har kostet mellom 10,50 og 10,75 NOK.

Kull, gass og CO2:

Ingen større bevegelser på kull og gass. CO2 har falt tilbake og handles mellom Euro 26-27/tonn, etter å ha blitt handlet på over Euro 30/tonn i midten av juli.

Oppsummering:

Været fremover vil (som vanlig) få mye å si for utviklingen. Vi har mye vann og trenger å få tømt ut mye for å få plass til mer utover høsten. Som en følge av tørre værvarsler de siste par dagene har vi sett en liten oppgang på prisene. Det viser litt av følsomheten, men det er stor fare for at den samme følsomheten vil gjøre seg gjeldene om været igjen skulle snu og bli vått. Vi skal likevel huske på at vi har vært igjennom en formidabel snøsmelting, og har hatt et stort press på prisene grunnet hydrobalansen.

Det skal ganske mye til for at vi fortsetter med de samme lave spotprisene vi har sett i Sør-Norge de siste månedene. Et lite løft fremover når snøsmeltingen nå ebber ut vil derfor være å forvente, men samtidig trenger vi en tørr høst for å komme helt tilbake til en normal hydrobalanse og «normale» priser. Været utover høsten vil derfor være veldig avgjørende i forhold til fortsatt lave priser eller vesentlig høyere priser om den skulle bli tørr.