Forventer lavere strømpris i tiden fremover

Ferie-Norge hadde mye å glede seg over i sommer, i hvert fall de som hadde ferie i juli. For juli var feiende flott og mye solkrem gikk nok med gjennom de fire ukene godværet varte. Tross varmen har vi i dag relativt stabile strømpriser.

Varmerekorder og god kontroll på vannet
Kanskje husker noen også at flere varmerekorder ble notert rundt om i landet. Ikke minst i store deler av Europa. Temperaturen var til tider unormalt høy og regndråpene få. Mindre nedbør og lite vind gav dessuten en svekket ressurssituasjon gjennom deler av sommeren. Dette har ført til at vannkraftprodusentene har god kontroll på vannet, som igjen gir forholdsvis stabile spotpriser.

Mer forutsigbart CO2-marked
Etter at regelverket ble endret og MSR (Market stability reserve) ble opprettet fra 2019, har vi fått et CO2-marked som fungerer mer slik det var ment. Overskuddet av kvoter er blitt tatt vare på ved å holde tilbake kvoter som skulle vært auksjonert. Totalt antall kvoter er ikke blitt endret, men fordeles annerledes. Redusert tilbud av kvoter har gitt økte kvotepriser. Dette gjør det dyrere å produsere energi ved hjelp av gass og kull. Fra før vet vi at Europa fortsatt er avhengig av gass og kull for å dekke energibehovet sitt. De økte kvoteprisene har derfor også ført til høyere priser på kraft i Europa. Prisnivået i Europa, spesielt Tyskland, påvirker igjen våre strømpriser i Norden. Isolert sett har de økte kvoteprisene slik sett gitt oss høyere strømpriser. Vi har ingen grunn til å tro at dette ikke vil vedvare. Likevel er det mye som vil være med å påvirke utviklingen av kvoteprisen. Blant annet forventningen til vekst i verden og politiske utspill. Ikke minst været, særlig hvor mye vind det vil bli.

Billigere kull og gass
Kull- og gassprisene har, i motsetning til CO2-kvotene, mer eller mindre pekt nedover så langt i 2019. Dermed har det vært billigere å produsere energi med kull og gass. Kullprisen har riktignok flatet ut. Sånn sett er nivået nå ganske likt kostnaden produsentene har for å utvinne kullet sitt. Det har også vært rimeligere å produsere energi ved hjelp av gass enn kull i hele år. Summerer vi opp alle endringer i kull-, gass- og CO2-priser, har det gitt synkende kraftpriser i Europa gjennom sommeren.

Finnene med nytt kjernekraftverk
Når det gjelder kjernekraft har vi fortsatt en situasjon der Sverige gradvis stenger ned sine. Svenskene avvikler ett kjernekraftverk innen årsskifte og et nytt i slutten av 2020. På andre siden av Bottenviken er situasjonen en helt annen. Mens svenskene bygger ned bygger finnene nytt. I løpet av første halvår 2020 vil Finland endelig få ferdigstilt Olkiluoto 3, som etter planen skulle vært ferdig i 2009 …!

Forventer lavere vinterpris
Går vi tilbake til været, som ikke bare vi i Ustekveikja er opptatt av ser vi følgende. Våtere vær i august og fram til dags dato har ført oss tilbake på en normal hydrobalanse. Vi forventer normalt til litt våtere vær enn normalt i tiden fremover. På en nedadgående trend venter vi så lenge vi kan med sikringshandlene vi skal gjøre i dette kvartalet. Ved en normal værutvikling tror vi på en stabilisering av prisene utover høsten. Vi ser heller ikke for oss høye priser til vinteren, med mindre det skulle bli lange perioder med høytrykk og kulde.

Tenk langsiktig om pris
I Ustekveikja har vi gjennom mange år lært oss at det uansett er lurt å tenke langsiktig. Været endrer seg hele tiden. Det samme gjør samfunnet. De ulike markedsprisene vil også gå opp og ned. Derfor sparer man mest ved å tenke pris på lang sikt. Med strømavtale hos oss vet du at det er dette vi jobber og brenner for. Tegn strømavtale hos Ustekveikja her.

 

Chat med oss