Lavere strømpriser for vinteren 2019 enn 2018?

Vær og hydrologi

Vi har hatt en dårligere ressurssituasjon enn normalt gjennom første halvdel av 2019, men ved inngangen til oktober har vi en gjenopprettet hydrologibalanse og vi er tilbake på normalen. Dette takket være redusert eksport av kraft så langt i år og et par nedbørsrike måneder i august og september. Det har ført til at det er god produksjonsvilje hos vannkraftprodusentene og spotprisen har mer eller mindre stabilisert seg på rundt 35-40 øre/kwh.

Lavere priser i CO2-markedet
I Europa ser vi tendenser til at den formidable investeringen det har vært i fornybar produksjon de siste årene har ført til mindre bruk av kull til å produsere energi, noe som igjen gir mindre etterspørsel etter CO2-kvoter. Siden pristoppen på kvotene i juli har prisen falt nesten 25 %, noe som gir lavere strømpriser frem i tid både i Europa og Norden isolert sett.  En varmere høst og vinter enn normalt vil fortsatt gi fallende priser på kvotene, og langtidsvarslene peker i den retningen.

Fransk kjernekraft
Usikkerhet rundt den tekniske standarden på deler av den franske kjernekraftparken sendte europeiske priser raskt oppover en kort periode, mye på frykt fra en tilsvarende situasjon vinteren 2016/2017, da mer enn halve kjernekraftproduksjonen i Frankrike var ute, og strømprisene var veldig høye. Da det kun var snakk om et mindre antall reaktorer og ingen av dem ville bli stanset, falt prisene raskt tilbake. Hendelsen gir allikevel en pekepinn på hvor fort det kan bli vesentlig dyrere strømpriser og sammen med en økende kraftproduksjon som er avhengig av vær og vind er det en forventning om større prissvingninger fremover.

Forventer lavere vinterpriser for 2019 enn 2018
En normal ressurssituasjon sammen med utsikter til en varm høst vil gradvis dempe muligheten for veldig høye priser i vinter. Hvert å nevne er også at i Danmark opplevde de for første gang at totalt energibehov en søndag i september ble dekket med kun egenprodusert vind.

Nordiske kraftprodusenter er også sårbare overfor vær og vind med den forskjellen at når vi først har fått nedbøren så kan vi her i Norge bestemme selv når vi vil bruke den, kun ved å åpne og stenge kranene. Vi er i så måte avhengige av å få beholde en normal hydrobalanse for å beholde et stabilt prisnivå. Med forbehold om at vinteren dermed ikke blir tørr og kald, forventer vi ikke store endringer i prisbildet annet enn en svak økning utover senhøsten og vinteren med bakgrunn i en naturlig temperaturnedgang som gradvis øker forbruket.

 

Chat med oss