Naturkreftene tar grep igjen!

Nedbøren i september var igjen over normalen med ca. 110%. Temperaturen har også vært på den milde siden. Summen av dette har gjort at hydrobalansen har lagt på seg litt, og er nå mellom 13-14 TWh i pluss.

Spotprisen:
Etter at første halvdel av måneden tydet på en gradvis justering oppover fra produsentenes side, er denne igjen preget av at en del magasiner er fylt til randen.  Sør-Norge er 30. september priset til NOK 21,21/MWh eller 2,12 øre/kWh. Områdeprisforskjellene er ikke blitt mindre av den grunn. De vedvarer grunnet fortsatt redusert overføringskapasitet mellom NO1 og SE3 og kjernekraftrevisjoner i Sverige.

Covid:
Trusselen eksisterer fortsatt og er blitt en del av hverdagen. Signalet for «faren over» lar fortsatt vente på seg og vil neppe komme før en vaksine blir tilgjengelig. Det forventes at det i seg selv vil ha en positiv påvirkning på de fleste markeder, også vårt.

Valuta og olje:
Råoljen ligger mellom USD 40 og 41 og er preget av litt etterspørselssvikt som nok skyldes tilstander forårsaket av pandemien. Vi kan tenke oss at transportsektoren ikke har samme behovet nå, som for et år siden.  Valutaen er også litt preget av dette og en Euro koster nå 11,06 NOK.

Kull, gass og CO2:
CO2 prisen har vært litt turbulent i løpet av måneden. Det var knyttet en del forventninger til CO2 når Europakommisjonens president holdt sin orientering om «rikets tilstand» og samtidig annonserte nye innstramminger for utslippsmålene. Disse viste seg å være relativt moderate i forhold til forventningene. Dermed fikk vi oppgang i prisen før møtet og en nedgang etter. Nå er prisen på Euro 26,50/tonn etter å ha vært oppe på over Euro 30/tonn i midten av måneden. Prisene på kull og gass har ikke vært like turbulente, men har hatt en positiv utvikling. Fremdeles er gass langt mer fordelaktig enn kull grunnet lavere CO2 krav. Dette er fortsatt tilfelle selv om differansen mellom de to er mindre nå enn hva den var i starten på september

La Niña:
Selv om vi offisielt enda ikke har definert at dette værfenomenet som har sitt opphav i Stillehavet har gjort seg gjeldende, så peker alt på at vi kommer til å få dette i år. Tradisjonelt vil det føre til flere tropiske stormer i Atlanterhavet. Vi fikk allerede en føling med det her oppe hos oss når restene av den tropiske stormen «Sally» traff Nord Norge den 20 september.

Oppsummering:
Hydrobalansen har igjen nå ved inngangen til oktober begynt å presse prisene først og fremst i Norge. Overføringsproblematikk og kjernekraftrevisjoner fører fortsatt til store prisforskjeller i systemet. Når det er sagt vil mer vind i varslene nå føre til enda lavere priser i våre tilstøtende områder, og dermed også gi lavere systempriser. Mildere enn normale temperaturer fører også til at forbruket ikke øker i den takten som forventes på denne tiden av året, det er også med på å dempe prisene. Vi har nevnt værfenomenet La Niña. Dette skal vi ha i mente, men samtidig erkjenne at vi allerede priser strømmen til det som statistisk sett er hyggelige priser sett fra en forbrukers side. En tørr høst er det produsentene kan håpe på for det er nok det som må til før vi kommer tilbake til «normalen», sett med norske øyne.

Chat med oss