» Ord og uttrykk
Hva er AMS?

AMS er en forkortelse for Avanserte Målings-og Styringssystemer, og er betegnelsen på de nye smarte strømmålerne som erstatter de gamle strømmålerne i de fleste norske hjem i løpet av 2017/18.

Du kan se en oversikt over utrullingen av AMS på NVEs kart, her: https://goo.gl/q7LYQ6

Les for øvrig også NVEs kunnskapsside om AMS-målerne, her: https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/

Start typing and press Enter to search