» Faktura
Strøm og nettleie på én faktura

Snart skal alle våre kunder i hele landet få strøm og nettleie på én og samme faktura. Som kunde vil du da få bedre oversikt over totale strømutgifter.
Det vil fremkomme tydelig på din faktura hva som er strømforbruk og hva som er nettleie.

Hva er nettleie?
Nettselskapet sørger for at strømmen transporteres hjem til deg. Nettleien skal dekke kostnader for blant annet overføring og vedlikehold. I tillegg kommer offentlige avgifter som forbruksavgift, elavgift og MVA.

Hva er strømkostnad?
Du betaler strømleverandøren for strømmen du bruker.  Prisen på din faktura er oppgitt i øre/kWh og er inkludert elsertifikater og mva. Noen avtaler har i tillegg et månedlig fastbeløp. Dette vil du se på en egen linje på fakturaen.

 

Start typing and press Enter to search