UstekveikjaFondet

 

Vi heier på lokale lag og foreninger!

Fra UstekveikjaFondet kan lag og foreninger søke om bidrag til for eksempel aktiviteter, konserter, teater, idrettsarrangement, friluftsliv eller andre spennende tiltak.

Hvem kan søke: 

Lag og foreninger i våre nærområder – og områder der vi leverer strøm. Vi ønsker i første rekke å støtte bredden slik at flest mulig får verdi av bidraget som gis.

Kriterier:

  • Mottakere av midler må dokumentere at tiltaket er gjennomført i tråd med søknaden.
  • Vi ønsker å få tilsendt både bilder og tekst som Ustekveikja Energi får rettigheter til å bruke i kundedialog og markedsføring i våre kanaler.
  • Det kan søkes om inntil kr 15.000,-
  • Søknader til ordinære driftsmidler vil ikke prioriteres

Søknadsfrister: 

15. april og 15. oktober

Les mer om UstekveikjaFondet her

 

UstekveikjaFondet

Søknadsskjema
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Chat med oss