Værutsiktene er avgjørende for strømprisen foran vinteren

Vær og hydrologi

Vi har lagt bak oss 2 måneder med mindre nedbør enn normalt. Både oktober og november har relativt sett vært litt tørre. Dette er selvsagt i hydrologisk forstand. På Østlandet er det ikke sikkert at alle er enige i det. Dette er fordi vi i løpet av siste halvdel av november har fått inn lavtrykk sørfra. Disse lavtrykkene fører ofte med seg en del nedbør, men siden de ikke treffer Vestlandet blir ikke nedbøren samlet opp i magasinene og dermed ikke registrert på samme måte.

Når vi i tillegg til tørrere vær også fikk en god nedgang i temperaturen i løpet av november, har det ført til litt høyere forbruk og dermed en litt svekket hydrobalanse. Resultatet er at prisene på kraften har blitt justert litt oppover.

Trenden viser at kull fases ut i Europa
Prisen på CO2 har i perioden hatt en tur ned på 22 tallet (Euro/tonn), men har i løpet av de siste 2 ukene i november ligget mellom 24 og 26 og viser i øyeblikket lite tegn til å bryte ut av det nivået.

Kull-prisene ser ut til å ha stabilisert seg etter en lang nedgangs periode i vår del av verden. Den klare trenden er at kull fases ut i Europa, i hovedsak grunnet dyre CO2 kvoter. Vi kan med trygghet si at CO2 regimet fungerer på en slik måte at produksjonskostnadene blir for høye for kullkraft produsentene sammenlignet med alternativene. Dermed blir beslutningene om utfasing lettere å avgjøre. I Asia har de derimot ikke det samme regimet og dermed blir etterspørselen etter kull opprettholdt i den del av verden. Utfasingen av kull her i Europa kan bety at vi kan få større variasjoner i prisene fra en dag til neste, siden mye vil bli substituert med fornybar energi som sol og vind, og denne produksjonen vil i større grad variere med været fra dag til dag.

Gass er et rimeligere alternativ til kull, ikke bare fordi CO2 utslippene omtrent halveres med samme mengde energi produsert, men tilbudssiden har vært og er fortsatt økende. Det betyr at mye av kullkraften som kan erstattes med gass allerede har blitt erstattet.

Værutsiktene er avgjørende for strømprisen foran vinteren
Når dette er sagt, så vil værutsiktene fremover ha alt å si for utviklingen av prisene nå ved inngangen til vinteren. Blir det en mild og våt vinter vil kraftprisen gå ned og motsatt. Hovedbildet i sesongvarslene går i retning av en nedbørsrik og mild vinter. Det er vel også trenden generelt hvis man tenker på den generelle oppvarmingen og klimatrusselen som vi står overfor. Denne generelle oppvarmingen fører også med seg mer turbulent vær en kortere vintersesong. Med det i mente skal vi heller ikke bli overasket om vi får dager eller perioder som kan sprike hver sin vei. Hvis vi snitter de dagene og periodene vil vi sannsynligvis ikke havne så langt unna der vi ligger prismessig i dag.

Chat med oss