Vannet presser strømprisene

På tross av andre måned på rad med tørrere vær enn normalt (både mai og juni) har det på langt nær vært tørt nok til å gi store endringer i en fremdeles velstående hydrobalanse.

Spotprisen:

Denne hydrobalansen er hovedårsaken til de historisk lave prisene vi nå har. Konkurransen med å få ut vannet er fortsatt stor, og tydelig preget av at man er redd for å miste vann. Spesielt når vi går mot høsten og trenger en del plass i magasinene for å få plass til det vannet som da tradisjonelt også kommer.

Områdepriser:

Vi spekulerte i månedsrapporten sist på om vi ville se negative priser i Sør-Norge. Denne spekulasjonen ble til virkelighet første mandag i fellesferien. I tillegg til et naturlig lavere forbruk blåste spotprisen bokstavelig talt bort natt til mandag den 6. juli, og i timen mellom 04:00 og 05:00 ble prisen i underkant av -0,1 øre/kWh.

Covid:

Vi har i løpet av den siste måneden vært vitner til en forsiktig gjenåpning etter at store deler av næringslivet har vært nedstengt under pandemien. Dette virker å gå bra og det generelle forbruket ventes å øke i takt med en gjenoppretting til «normalen».

Valuta og olje:

Vi er blitt vant med at en stigende oljepris gir en sterkere kronekurs. Til tross for at oljeprisen har steget med ca. $4,-/fatet den siste måneden har kronekursen holdt seg ganske stabil. Muligens kan det settes i sammenheng med at støttepakkene til koronatiltakene som gjorde at staten brukte penger fra Oljefondet (Euro) til å kjøpe NOK, nå har blitt mindre etter gjenåpningen.

CO2, kull og gass:

Både kull- og gasspriser har hatt en stigende tendens den siste måneden. Sannsynligvis har dette sammenheng med gjenåpning av samfunnet. CO2 prisen har hatt en formidabel vekst og er i skrivende stund på sitt høyeste nivå siden 2006. Dette skyldes dels en gryende optimisme etter gjenåpning, men er nok også drevet av frykt for at EU vil gjøre alvor av at de vil stramme inn på målsettingen for reduksjon av CO2 utslipp (fra gjeldende 40% reduksjon fra 1990 nivå til 50 eller 55% av 1990 nivå innen 2030).

Oppsummering:

Den gode hydrobalansen vil gi lave spotpriser en god stund fremover. Spesielt i Sør-Norge der vi i tillegg til mye vann også er preget av en begrenset eksportkapasitet. En del av dette skyldes planlagt vedlikehold, og noe skyldes tekniske utfordringer knyttet til utenlandsforbindelsene. En tørr eller våt høst vil også være med på å påvirke hvor lenge de lave prisene vil vare.

Chat med oss