Våt og mild avslutning på 2019 kan gi en vinter uten høye priser

Bortsett fra en liten kuldeperiode i november, var både november og desember ganske så normale både når det gjaldt nedbør og temperatur. Det store omslaget kom imidlertid i løpet av julehøytiden. Været ble betydelig mildere og våtere enn normalt. På Sola, ved Stavanger rapporterte de om 12 grader den 20. desember, men dette skulle vise seg å bare være «toppen av isberget». Den 2. januar ble det målt 19 grader på Sunndalsøra. Bare i uke 1 og 2 i 2020 meldes det nå om levert nedbør på mellom 15 og 20 TWh. Når vindproduksjonen i tillegg har vært langt høyere enn normalt, bedrer ressurssituasjonen seg raskere enn noen gang før på slike omlegginger i været. Hydrobalansen har gått fra – 4,5 TWh i uke 52 til +15 TWh når vi nærmer oss midten av januar. Alt i alt ser det ut til at vi skal gå gjennom vinteren uten veldig høye priser.

Fortsatt billigere med gass enn kull
Det er fortsatt kjøpers marked for begge disse produktene. Det vil si at tilbudssiden er stor, og med gass som et klart billigere alternativ til kull er også det med på å holde CO2 prisene nede siden elektrisitet produsert med gass kun trenger halvparten så mye CO2 kvoter i forhold til el-produksjon med kull.

Prisforventninger framover
I øyeblikket har vi temperaturer på mellom 7 og 8 grader over normalt i Norden (snittemperatur i Norge, Sverige, Danmark og Finland) og vi har storm og nedbør langs hele Vest-Norge. De siste langtidsvarslene (14 dager) vi har fått nå, viser at den våte og milde trenden ser ut til å avta noe. Sesongvarslene frem til og med juli, som selvsagt er atskillig mindre forutsigbar, går fortsatt i retning av våtere og mildere enn normalt. Vi kan derfor ikke se at dette skal snu med det første, men på kort sikt kan det se ut som det vil stoppe opp litt, da vi ser en normalisering av været en drøy uke frem.

Det er også verd å nevne at EUR/NOK kursen for ca. en måned siden var oppunder 10,20. Nå er kursen tilbake på mer normale 9,85. En styrking av kronen/svekkelse av Euro gir en lavere strømpris isolert sett da strømprisen først noteres i Euro.

CO2 prisen ble handlet så vidt over 27 Euro på lille julaften, men har siden dalt ned igjen og blitt liggende i området mellom 24 og 26 Euro. Også i Europa har det vært varmt, og sammen med høy vindkraftproduksjon er det litt overraskende at ikke CO2 prisene har falt mer. Det er fortsatt knyttet en del usikkerhet rundt Brexit og hvilke utfall en avtale mellom EU og Storbritannia vil få for CO2 prisen. Foreløpig er det en forventning til at Storbritannia kommer til å selge ut sertifikater som de etter en Brexit ikke lenger vil trenge, selv om det gjenstår å se hva det endelige resultatet av en Brexit avtale blir.

Chat med oss