strømmarked

Billig strøm - hva er egentlig billig strøm?

Publisert 14.10.2022, sist oppdatert 4.10.2023

Strøm må vi alle ha og gjerne så billig som mulig. Men hva betyr nå egentlig «billig strøm» og hvordan kan du stole på at du har den billigste strømavtalen?

Begrepet «billig»

I kjøp og salg vil en «billig pris» være det samme som lav pris eller rimelig pris. Billig strøm betyr sånn sett strøm til lav pris eller rimelig strøm. Begrepet «billig» kommer fra tysk og betyr blant annet med rett og rimelighet – at det har grunnlag i virkeligheten og derfor er berettiget.

Ikke akkurat billig strøm det siste året

Vi lever i en tid der strømprisen ikke er nærheten av å kunne kalles billig. Å snakke om billig strøm i 2022 blir derfor et stort paradoks. Her er noen grunner til det:

  • VÆRET – Knapphet på vann gir høyere strømpris. Sommeren 2022 lurte man i Sør-Norge på om det skulle bli tørrere enn Sahara. Vannmagasinene nådde rekordlave nivåer man ikke trodde var mulig. I Nord-Norge har situasjonen vært helt motsatt, noe som illustrerer hvor stor forskjellen kan være.
  • EN UROLIG VERDEN –  Storkrig i Europa i 2022 hadde de færreste av oss sett for oss. Først av alt utrolig tragisk for alle som blir direkte rammet. Krigen gir også store ringvirkninger utenfor Ukraina. Deriblant energifeltet. Når gasskraner stenges, gassledninger sprenges gir det umiddelbar effekt på strømprisen. Ukrainakrigen har gjort at man må omstille hele energiflyten. Slik vi blant annet ser med eksport av norsk gass til Europa. Kort fortalt skaper krig usikkerhet, ikke bare i strømmarkedet men i mange marked. 
  • STRØMMARKEDET – Et marked er under konstant endring. Alt etter hvordan tilgangen på råvarer er, hvor god pris man får og en rekke andre faktorer. Produktet «strøm» er såre enkelt, men strømmarkedet er et komplekst system. For eksempel henger de ulike energisektorene sammen og påvirker hverandre. Som følge av krigen i Ukraina har strømmarkedet endret seg stort. 
  • VALG AV STRØMAVTALE – Det er du som velger strømavtale, noe som kan avhenge av for eksempel livssituasjon. En strømavtale som er billig for noen er ikke nødvendigvis like rimelig for deg. De siste årene har strøm til spotpris vært det beste alternativet for de fleste. Høsten 2021 ble dette snudd helt på hodet sør for Trondheim, og slik har det holdt seg. Hadde man visst om energiknappheten ville nok de fleste valgt strøm til fastpris. 
Ønsker du mer informasjon om hvordan strømprisen blir fastsatt kan du lese mer her

Billig strøm vs. rimelig strøm

Tilbake til begrepet «billig». Noen strømselskap markedsfører seg med billig strøm. Mange tenker at «billig strøm» er billigere enn «rimelig strøm». Er det nå slik? En billig strømavtale vil ofte ha ulike forutsetninger som kommer i tillegg. Dette handler altså like gjerne om psykologi eller påvirkning som at strømmen er billig. Når noe er billig oppfatter vi det gjerne som at varen har en lav pris. Vi har det blant annet fra lavpriskjedene i dagligvarebransjen. Hovedmålet er å påvirke kunden for å generere et kjøp. 

Begreper kan være forvirrende. At man har fått noe på billigsalg eller for en billig penge, betyr gjerne at man har gjort et røverkjøp. På den andre siden har vi begreper som billigbil eller billigutgave, som slett ikke alltid regnes som et godt kjøp. 

Når man snakker om strømpris er det også viktig å huske at nesten hele kaka du betaler (gjerne nærmere 95 % av totalprisen) går til kraftverkene, nettselskapet og staten, fordelt på ca. ⅓ til hver. Resterende (ca. 5 %) går til strømleverandører som oss. I dette perspektivet må man kunne si at vår andel er liten, sett ut fra at det skal dekke alle kostnader vi har med å handle, administrere, fakturere strømmen m.m.  

Det vil alltid være vanskelig å vite om man har den billigste strømavtalen. Kanskje er det bedre å fokusere på om man har den beste strømavtalen og hvilken strømleverandør som leverer best. Da er det også andre parametre som er viktige, slik som kundeservice og miljøfokus. Ærlighet varer lengst. Ustekveikja ønsker å være en tydelig, trygg og god strømleverandør som du kan stole på. Derfor er et av våre viktigste mål å levere maks på kundeservice. 

Langsiktig fokus gir rimeligere strøm

Gjennom alle de tiår vi har holdt på har vi lært mye. Derfor skal du vite om dette:

  • Tenk langsiktig om strømpriser. Det er nemlig over en lengre tidshorisont man virkelig kan si om strøm er billig eller ikke. Ser du på strømprisen det siste året har den vært skyhøy. Tar du gjennomsnittet de siste 10 årene har strøm vært relativt billig. 
  • Vi ønsker ikke å bli misforstått. Derfor er det bedre å snakke om rimelig strøm enn billig strøm. Rett og slett fordi billig gjerne misforstås som bedre enn rimelig. 
  • Vår fortjeneste er marginal** og endrer seg ikke selv om strømprisen flyr i været. Etter at vi har betalt inn for merverdiavgift og el-sertifikater dekker den først og fremst kostnadene våre. En god del av overskuddet deler vi ut igjen til lag og organisasjoner, gjennom samarbeidsavtaler og Ustekveikjafondet.

——————

** Eksempel: 

Med strømavtalen Ustekveikja Minispot er vårt påslag på 8,9 øre pr. kWh. Tar man bort det vi betaler inn til staten i mva. og elsertifikater er vår margin eller fortjeneste på 5,92 øre pr. kWh. Med et forbruk på 10 000 kWh vil vår fortjeneste være på kr 592,- pr. år. Ustekveikja Minispot er en avtale som passer godt for små boliger med lavt forbruk. 

Med strømavtalen Ustekveikja Spotpris er påslaget vårt 6,2 øre pr. kWh. I tillegg er det en månedskostnad på 59,-. Med et forbruk på 20 000 kWh blir vår fortjeneste til sammen kr 1 948,- pr. år. Tar vi også her bort det vi betaler til staten i mva. og elsertifikater er vår margin kr 1498,- pr. år.

Våre beste tips om strømpris i tiden vi lever i

Med de rekordhøye prisene vi har hatt det siste året er den billigste strømmen nå den strømmen du ikke bruker. Dette er i tillegg den mest grønne strømmen. Det handler om å spare der man har mulighet til å spare. For eksempel å senke temperaturen et par grader og kle seg i litt varmere tøy. Å dusje litt kortere. Oppvarming er den desidert største strømforbrukeren. Å ha et bevisst forhold til strømforbruk er alltid sunt og bærekraftig. 

Dette året har vi også fått nye effekttrinn i nettleien. Derfor er det nå lurt å fordele forbruket på alle døgnets timer, for å unngå høyere nettleie. Med vår fine kundeapp kan du følge forbruket ditt time for time, som gjør det enklere å planlegge når det er billigst strøm.   

 I Ustekveikja er vi opptatt av å ta vare på deg som kunde. Om du lurer du på noe rundt strømpriser – enten du er kunde eller ei. Kontakt oss gjerne. Vi gir deg rask hjelp, med ærlige, gode og hyggelige svar.