strømmarked

Billig strøm - hvordan vite om du har billig strømavtale?

Publisert 14.10.2022, sist oppdatert 7.5.2024

Spotpris strøm, variabel eller fastpris strøm. Strømavtale må vi alle ha og gjerne så billig som mulig. Men hva betyr egentlig «billig strøm» og hvordan kan du stole på at du har billigste strømavtale?

Hva er billig strøm?

For å starte litt nerdete. Språklig sett betyr «billig» blant annet med rett og rimelighet. Billig pris er det samme som lav pris eller rimelig pris. Derfor er billig strøm i prinsippet det samme som strøm til lav pris eller rimelig strøm. 

Strømprisen din avgjøres av mange faktorer

Strømprisene bestemmes i det nordiske og nordeuropeiske kraftmarkedet, gjennom NordPool og går opp og ned. Det er flere forhold som påvirker strømprisen og avgjør om man får billig strøm eller ei:

 • FORBRUK – høyt forbruk gir høyere priser
  Strømprisen styres av produksjon og tilbud av kraft og etterspørsel, dvs. vårt strømforbruk. Prisen går gjerne ned når folk flest skrur av panelovnene og går ut av vinterdvalen.

 • VÆRET – striregn og mildvær gir som oftest billig strøm
  Paradoksalt nok er det grisevær, været de fleste ikke vil ha, som gir billigere strøm. Da fylles demningene våre opp og vi kan kjøre på med vannkraft. Vindkraft er avhengig av vindfulle dager. Solkraft har også tatt seg opp som energikilde i landet vårt, som her er gunstigst på solfylte dager i sommerhalvåret. Temperaturforhold er også med å påvirke hvor billig strøm vi får. Mildvær er som oftest positivt for strømprisen, kulde det motsatte. 

 • STRØMMARKEDET – import, eksport og andre komplekse saker
  Produktet strøm er såre enkelt, men strømmarkedet komplekst – et system som endrer seg konstant. Mye handler om tilgang til kraft, der god tilgang gjerne gir bedre pris og billigere strøm. De ulike energisektorene henger sammen og påvirker hverandre. Kurssvingninger i dollar og euro vil også kunne påvirke om din strømavtale blir billigere eller ei. Krigen i Ukraina har endret energiflyten i markedet, for eksempel med eksport av norsk gass til Europa.

Mye er med på å påvirke strømprisen og i neste ledd hvor billig strømavtale du kan få. Det er gjerne kombinasjonen av flere faktorer som til slutt bestemmer strømprisen. 

Ønsker du mer informasjon om hvordan strømprisen blir fastsatt kan du lese mer her

Hva som er billigst strømavtale vil variere over tid

Om du bør velge en strømavtale med spotpris nå eller ei, vil endre seg over tid.

VÆRKONTRASTER – Høsten 2021 fikk vi rekordhøye strømpriser i hele Sør-Norge. På kort tid gikk vi fra så billig strøm at folk fikk betalt for sitt strømforbruk, til å måtte betale dyrt. Beste strømavtale før 2021 hadde ganske soleklart vært strøm til spotpris. Nå ble billigste strømavtale plutselig strøm til fastpris. 

EN UROLIG VERDEN –  Storkrig i Europa i 2022 hadde de færreste av oss forventet. Den tragiske krigen har også hatt ringvirkninger utenfor Ukraina, deriblant energifeltet. Når gasskraner stenges og gassledninger sprenges gir det umiddelbar effekt på strømprisen. 

De siste årene har strøm til spotpris vært det beste alternativet for de fleste. Høsten 2021 ble dette snudd helt på hodet sør for Trondheim, og slik har det holdt seg. Hadde man visst om energiknappheten ville nok de fleste valgt strøm til fastpris.

VALG AV STRØMAVTALE – Det er du som til sist velger strømavtale, noe som kan avhenge av for eksempel livssituasjon. En strømavtale som er billig for noen er ikke nødvendigvis den mest gunstige for deg. 

Billig strømavtale vs. rimelig strømavtale

Det er langt enklere å koble billig til dagligvarebransjen enn å si at en strømleverandør er billig. Likevel snakkes det også om billig strøm. Mange strømkunder vil umiddelbart tenke at «billig strøm» er billigere enn «rimelig strøm», men er det nå slik? En strømavtale som kan virke billig vil ofte ha ulike forutsetninger som kommer i tillegg. Dette handler like ofte om psykologi eller påvirkning, som at strømmen er billig.  

Begreper kan være ganske forvirrende. At man har fått noe på billigsalg eller for en billig penge, betyr gjerne at man har gjort et røverkjøp. På den andre siden har vi begreper som billigbil eller billigutgave, som slett ikke alltid regnes som et godt kjøp. 

Når man snakker om strømpris er det også viktig å huske at nesten hele kaka du betaler (gjerne nærmere 95 % av totalprisen) går til kraftverkene, nettselskapet og staten, fordelt på ca. ⅓ til hver. Resterende (ca. 5 %) går til strømleverandører som oss. I dette perspektivet må man kunne si at vår andel er liten, sett ut fra at det skal dekke alle kostnader vi har med å handle, administrere, fakturere strømmen m.m.  

Det vil alltid være vanskelig å vite om man har valgt billigste strømavtale. Kanskje er det bedre å fokusere på om man har den beste strømavtalen og hvilken strømleverandør som leverer best. Da er også andre parametre som viktige, slik som kundeservice og miljøfokus. Ærlighet varer lengst. Ustekveikja ønsker å være en tydelig, trygg og god strømleverandør som du kan stole på. Derfor er et av våre viktigste mål å levere maks på kundeservice. 

Langsiktig fokus gir rimeligere strøm

Gjennom alle de tiår vi har holdt på har vi lært mye. Derfor skal du vite om dette:

 • Tenk langsiktig om strømpriser. Det er nemlig over en lengre tidshorisont man virkelig kan si om strøm er billig eller ikke. Ser du på strømprisen det siste året har den vært skyhøy. Tar du gjennomsnittet de siste 10 årene har strøm vært relativt billig. 
 • Vi ønsker ikke å bli misforstått. Derfor er det bedre å snakke om rimelig strøm enn billig strøm. Rett og slett fordi billig gjerne misforstås som bedre enn rimelig. 
 • Vår fortjeneste er marginal** og endrer seg ikke selv om strømprisen flyr i været. Etter at vi har betalt inn for merverdiavgift og el-sertifikater dekker den først og fremst kostnadene våre. En god del av overskuddet deler vi ut igjen til lag og organisasjoner, gjennom samarbeidsavtaler og Ustekveikjafondet.

——————

** Eksempel: 

Med strømavtalen Ustekveikja Minispot er vårt påslag på 8,9 øre pr. kWh. Tar man bort det vi betaler inn til staten i mva. og elsertifikater er vår margin eller fortjeneste på 5,92 øre pr. kWh. Med et forbruk på 10 000 kWh vil vår fortjeneste være på kr 592,- pr. år. Ustekveikja Minispot er en avtale som passer godt for små boliger med lavt forbruk. 

Med strømavtalen Ustekveikja Spotpris er påslaget vårt 6,2 øre pr. kWh. I tillegg er det en månedskostnad på 59,-. Med et forbruk på 20 000 kWh blir vår fortjeneste til sammen kr 1 948,- pr. år. Tar vi også her bort det vi betaler til staten i mva. og elsertifikater er vår margin kr 1498,- pr. år.

Våre beste tips om strømpris i tiden vi lever i

De siste åra har vi hatt rekordhøye strømpriser. I slike tider er den billigste strømmen den strømmen du ikke bruker. Dette er i tillegg den mest grønne strømmen. Det handler om å spare der man har mulighet til å spare. For eksempel å senke temperaturen et par grader og kle seg i litt varmere tøy. Å dusje litt kortere. Oppvarming er den desidert største strømforbrukeren. Å ha et bevisst forhold til strømforbruk er alltid sunt og bærekraftig. 

Med de nye effekttrinnene i nettleien er det også lurt å fordele forbruket på alle døgnets timer, for å unngå høyere nettleie. Med vår smarte kundeapp kan du følge forbruket ditt time for time, som gjør det enklere å planlegge når det er billigst strøm.   

I Ustekveikja er vi opptatt av å ta vare på deg som kunde. Om du lurer du på noe rundt strømpriser – enten du er kunde eller ei. Kontakt oss gjerne. Vi gir deg rask hjelp, med ærlige, gode og hyggelige svar.