Åpenhetsloven

Styret i Ustekveikja Energi har vedtatt vår egenerklæring som sammen med våre etiske retningslinger danner grunnlag for vår forretningspraksis, der vi er forpliktet til å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Ustekveikja Energi skal gjennom aktsomhetsvurdering av egen virksomhet og våre leverandører sørge for at vi oppfyller kravene til interkontrollforskriften, samfunnsansvar og åpenthetsloven. 

§ 1.Lovens formål
Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

I vårt arbeid skal vi: 

  • Sikre at vi har systemer som kan ta i mot og behandle informasjonskrav. 
  • Gjennomføre og evaluere aktsomhetsvurdering for å kartlegge og vurdere både egne og våre leverandørers innvirkning 
  • Stille krav til egen virksomhet og våre leverandørers virksomhet med særlig fokus på: 
    - Menneskerettigheter, miljø- og klima, anstendige arbeidsforhold og HMS.