Produsentene gjenvinner kontroll på vannet

Markedskommentar

Nedbøren i august var på ca.75% av normalt og dermed relativt tørr. Det har gjort det lettere for vannkraftprodusentene å få kontroll på vannet. Dette gjenspeiler seg også i hydrobalansen som nå er nede i ca. + 12 TWh. Spotprisen: Mer kontroll på vannet har ført til en god økning i spotprisene. Sør-Norge er nå

Les mer

Ustekveikja presenterer:

Dagens

spotpriser

Vi oppgir områdeprisene inklusive mva med unntak av Nord-Norge, som har momsfritak. Vær oppmerksom på at enkelte strømleverandører oppgir områdeprisene eksklusiv mva, for å fremstå som rimeligere enn de er.

Les mer om vår spotprisavtale

Dagens spotpriser

12,03 øre/kWh
(eks mva)
17,73 øre/kWh
17,99 øre/kWh
18,03 øre/kWh
17,68 øre/kWh

(oppdatert 27.10.2020)

Chat med oss