Chat

Dagens strømpris

Spotprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. For eksempel vil strømprisen i et normalår være høyere på vinteren når vi bruker mer strøm, og lavere om sommeren når forbruket er mindre. Både temperatur, nedbør og vind har innvirkning på spotprisene i Norge.

Dagens spotpris

NO 1 - Østlandet:    189,25 øre/kWh
NO 2 - Sørlandet:    189,25 øre/kWh
NO 5 - Vestlandet:    189,25 øre/kWh
NO 3 - Midt-Norge:  148,88 øre/kWh
NO 4 - Nord-Norge:  119,11 øre/kWh*

* Prisen viser dagens områdepris og er hentet fra NordPool. Prisen vises inkludert mva med unntak av Nord-Norge som har mva-fritak. Sist oppdatert: 03.12.2021

Hvordan beregnes din strømpris? 

Dagens spotpris vises som snittprisen for ditt område den aktuelle dagen. Norge er delt inn i 5 prisområder, prisene for hvert område kan variere ut fra tilbud og etterspørsel innenfor det enkelte område. Når din strømpris beregnes vil den ta utgangspunkt i ditt forbruk pr time * pris pr time, pluss et avtalt påslag pr kWh.

Bruker du for eksempel alt av strøm en måned i den billigste timen, da vil den timen danne grunnlaget for strømprisen din den aktuelle måneden. Nå er det jo ikke sånn strømforbruket fordeler seg, men du får en vektet strømpris ut i fra profilen på forbruket ditt, time for time gjennom måneden. Denne prisen vil altså være ulik den daglige og månedlige gjennomsnittlige prisen som vises på NordPool.

Finn den beste strømavtalen for deg

Finn en strømavtale som passer deg. Strøm til spotpris vil ofte være mest lønnsomt, men vi har også andre rimelige strømavtaler.

Se alle strømavtaler