Dagens strømpris

Spotprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. For eksempel vil strømprisen i et normalår være høyere på vinteren når vi bruker mer strøm, og lavere om sommeren når forbruket er mindre. Både temperatur, nedbør og vind har innvirkning på spotprisene i Norge.

Dagens spotpris

Prisområde 16. juni 17. juni
NO1 (Østlandet)                                 18,03 øre/kWh         78,79 øre/kWh
NO2 (Sørlandet) 19,97 øre/kWh 110,09 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 19,25 øre/kWh 63,24 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 19,25 øre/kWh 55,64 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 15,40 øre/kWh* 44,51 øre/kWh*   

Spotprisen viser dagens områdepris og er hentet fra NordPool. Strømprisen vises her inkludert mva, med unntak av Nord-Norge* som har mva-fritak. 
For timepriser se kundeapp eller logg inn på MinSide. 

Norges 5 spotprisområder.

Hvordan beregnes din strømpris? 

Dagens spotpris vises som gjennomsnittlig strømpris for ditt område den aktuelle dagen. Norge er delt inn i 5 prisområder. Strømprisene for hvert område kan variere ut fra tilbud og etterspørsel innenfor det enkelte område. Når din strømpris beregnes vil den ta utgangspunkt i ditt strømforbruk pr time * strømpris pr time. I tillegg kommer et avtalt påslag pr kWh.

Strømpriser vektes ut fra ditt varierte forbruk av strøm

La oss si at du eksempelvis bruker alt av strøm en måned, i den billigste timen. Da vil denne timen danne grunnlaget for din strømpris den aktuelle måneden. Dette ville naturlig nok gitt deg veldig billig strøm. Nå er det jo likevel ikke sånn strømforbruket fordeler seg. Men strømpriser vektes ut i fra profilen på forbruket ditt, time for time gjennom måneden. Denne prisen vil altså være ulik den daglige og månedlige gjennomsnittlige spotprisen som vises på NordPool.

Finn den beste strømavtalen for deg

Vi har alltid en strømavtale som passer deg og din livssituasjon. Strøm til spotpris vil ofte være mest lønnsomt. Men fastpris og andre strømavtaler kan også gi deg billig strøm over tid.
Se alle strømavtaler