markedskommentar

Forventninger og prognoser for sommeren 2024

Publisert 24.6.2024, sist oppdatert 27.6.2024

Ifølge Ustekveikja sine forvaltere kan vi vente oss noe dyrere strøm sommeren 2024, sammenlignet med i fjor. I tillegg må vi være forberedt på fortsatt store svingninger i markedet.

Varm start på sommeren

Sommeren kom for fullt i mai, med mye sol og høye temperaturer flere steder i landet. Dette førte til kraftig og rask snøsmelting. I perioder var det mye vann i elvene, og kraftprisene falt. Samtidig kom det mindre nedbør enn hva som er normalt. Nullpriser som følge av vårflom har vi derfor ikke hatt i 2024.

Vi går inn i sommeren med et betydelig hydrologisk underskudd sammenlignet med hva som er normalt for årstiden, særlig i prisområde NO4 (Nord-Norge). De kommende ukene kan vi riktignok vente oss forbedret hydrologisk balanse, som følge av en del nedbør den siste tiden.

Benjamin Kirchner, porteføljeforvalter i Ustekveikja Energis morselskap Yve.

Kan bli dyrere strøm

Benjamin Kirchner er porteføljeforvalter i Ustekveikja Energis morselskap Yve, og jobber til daglig med å analysere markedsforholdene som påvirker de norske strømprisene. For sommeren 2024 forventer han at strømprisene ligger an til å bli noe høyere sammenlignet med 2023-sommeren. Dette som følge av en rekke faktorer som påvirker energimarkedet, både nasjonalt og globalt.

- Hva betyr dette helt konkret, og hva kan vi forvente oss av strømpriser sommeren 2024?

- Vi må forberede oss på fortsatt store svingninger i markedet, og vi forventer høyere priser sommeren 2024 enn sommeren i fjor, sier Kirchner, og forklarer:

- For juli og august 2024 forventer vi i skrivende stund en gjennomsnittlig nettopris på rundt 45 øre/kWh for prisområde NO1 (Østlandet) og NO5 (Vest-Norge). For NO2 (Sørlandet) forventer vi om lag 55 øre/kWh. For Nord- Norge (NO4) Midt-Norge (NO3) ligger det an til litt rimeligere strøm - og vi venter oss nettopriser på om lag 20-25 øre/kWh.

Rimeligere i sør, dyrere i nord

Dersom vi får store mengder med nedbør i sommer kan vi i perioder få negative priser, det vil si gratis strøm. Dette kan imidlertid slå svært lokalt ut, slik det gjorde under ekstremværet Hans, i august 2023 og utover. Samtidig kan en tørr sommer føre til høyere priser, forteller Kirchner.

- Uansett kan vi slå fast at prisene i Norge svinger mer fra time til time, enn vi har sett tidligere.

- Hvordan påvirkes Norge av situasjonen i Europa denne sommeren?

- Situasjonen er sammensatt. Strømprisene påvirkes av både vær, vind, temperaturer og forsyningssituasjonen i Europa, samt storsatsingen på fornybar kraft i Sentral-Europa. Rimelig utenlandsk solkraft gjennom sommeren kan faktisk gi oss rimeligere strømpriser, og særlig Sør-Norge kan få rimeligere strøm, fortrinnsvis på lørdager og søndager, sier Kirchner, og påpeker:

- Selv om uroen etter krigen i Ukraina har avtatt er markedet fortsatt følsomt, og dårlige nyheter påvirker raskt markedet. I tillegg bidrar geopolitisk usikkerhet til et mer følsomhet i markedet. Samtidig ser vi økt optimisme i verdensøkonomien nå, som igjen bidrar til økt etterspørsel – og økte priser.  

- Ligger strøm-sommeren an til å bli dyrere, sammenlignet med 2023?

- Dersom vi legger til grunn en jevn hydrologi over hele landet, ser det ut til at vi kan få noe rimeligere strøm i prisområde NO2. Dette som følge av stor utbyggingsaktivitet på solkraft på kontinentet. I Nord-Norge må vi forvente oss litt høyere priser, siden den lokale hydrologien ligger noe dårligere an enn i 2023. Også NO1 og NO5 ser ut til at vi kan få høyere priser, men her var prisene på et meget lavt nivå i fjor på grunn av lokalt ekstremvær, sier Kirchner.

Illustrasjon som viser at dagens strømprissystem gir mulighet til å planlegge, slik at vi har nok kraft til enhver tid.

Prisforventninger sommeren 2024 (gjennomsnittlige nettopriser):

  • NO1/Øst-Norge: 45 øre/kWh
  • NO2/Sør-Norge: 55 øre/kWh
  • NO3/Midt-Norge: 20-25 øre/kWh
  • NO4/Nord-Norge: 20-25 øre/kWh
  • NO5/Vest-Norge: 45 øre/kWh

Tallene er basert på prognoser og analyser, og er fremarbeidet av handelsmiljøet i Ustekveikja Energis morselskap, Yve.