Chat

Markedskommentar

markedskommentar

Lav fyllingsgrad gir priskobling med kontinentet

Fortsatt en svekket hydrologisk balanse i Sør-Norge, høye brenselspriser og sen snøsmelting har preget prisbildet gjennom april. Dersom det kommer et like rikelig tilskudd til hydrobalansen som vi hadde i januar/februar vil det kunne endre situasjonen drastisk. Det er mye som kan skje fremover med strømprisen, men med varmere vær vil forbruket falle og dermed også kostnaden for mange forbrukere som er avhengige av strøm til oppvarming.

Les mer next
markedskommentar

Markedskommentar mars - Tørt, og en mulig vårknipe

Det kom et realt væromslag ved utgangen av måneden, der temperaturene falt drastisk. Kulden ser ut til å henge i en god periode, og vil utsette smeltingen av snø, og dermed kunne føre til en såkalt «vårknipe» der det blir et underskudd på vann i magasinene, før smeltingen tiltar.

Les mer next
markedskommentar

- Invasjon løfter strømprisene

Grunnet en meget god hydrobalanse i våre nordlige områder og flaskehalsproblematikk vil strømprisene der fortsatt forbli lave en god stund fremover. Systemprisen vil nok kunne bli påvirket av en sterk hydrobalanse i Nord, men her i Sør vil vi nok slite med høye tyske priser så lenge krigen varer.

Les mer next
markedskommentar

Sommervær og strømpriser

Juni ga oss tørt og varmt sommervær. Det gode været gjør imidlertid sitt til at strømprisene holder seg på et relativt høyt nivå for årstiden.

Les mer next
markedskommentar

Høye strømpriser og ingen vårflom

Mai måned ble både tørr og kjølig, og vi fikk den høyeste maiprisen på 10 år. Sen snøsmelting gjør at hydrobalansen (totale mengden av snø, og vann, både i magasin, mark og grunnvann) har falt til under normalen.

Les mer next
markedskommentar

Mens vi venter på vårsmeltingen

April måned var i hovedsak kjøligere enn normalt. Dette til tross for at de høye temperaturene i midten av måneden fikk noen folk til å finne frem kortbuksene sine for en kort periode. Så langt i 2021 har strømprisen vært vesentlig høyere enn de rekordlave prisene vi så i fjoråret.

Les mer next