Personvern

Vårt ansvar
Vi samler inn og bruker personopplysninger, det vil si opplysninger som kan knyttes til deg når du benytter deg av våre produkter og tjenester. Vi behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte, slik at ditt personvern ivaretas med gjeldende personvernlovgivning. Om du har spørsmål til personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på post@ustekveikja.no

Behandlingsansvarlig
Ustekveikja Energi AS, ved administrerende direktør er ansvarlig for at personopplysningene blir behandlet i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen. 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Opplysninger fra deg

Vi samler inn personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtale om å levere våre produkter og tjenester til avtalte vilkår, og til potensielle kunder. Opplysninger vil være; navn, mobilnummer, leveringsadresse for strøm, faktureringsadresse, e-postadresse, fødselsdato, bankkontonummer, og informasjon om dine produkter og tjenester. Opplysningene får vi direkte fra deg eller via tredjepart som du har gitt samtykke til.

Vi samler også inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har fått fra deg gjennom møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post og skjema fra vår hjemmeside.

Fra hjemmesiden samler vi inn IP-adresser og handlinger som utføres på siden. IP-adresser er anonymisert.

Vi kan gjennomføre kundeundersøkelser som du blir invitert til å delta i. Dine svar og personopplysninger beskyttes i tråd med gjeldende personvernlovgivning slik at det er trygt for deg å delta. Når du deltar på kundeundersøkelsen samtykker du til at vi kan behandle svarene dine til å forbedre oss.

Om du søker på stillinger hos oss, lagrer vi ditt navn, kontaktopplysninger, CV, søknad, attester og referanser inntil du får tilbakemelding om at stillinger er besatt. I enkelte tilfeller oppbevarer vi disse opplysningene når søker ber om det og med grunnlag av samtykke fra deg.

Opplysninger fra andre

Når du ønsker å inngå en avtale med oss innhenter vi opplysninger om ditt fødselsnummer/D-nummer fra Det Sentrale Folkeregisteret og måleropplysninger fra Elhub. Opplysningene registreres hos oss for å identifisere deg. Fødselsnummeret er ikke synlig og brukes aldri i skriftlig eller elektronisk kommunikasjon.


Elektronisk kommunikasjon

Kundeinformasjon

Vi sender deg informasjon som er viktig og nyttig for ditt kundeforhold for å yte god kundeservice. For at du raskt og enkelt skal få informasjon sendes dette via e-post, SMS og Min Side. Eksempel på dette kan være prisendringer, betalingsalternativer, informasjon om Min side, informasjon om Ustekveikja-appen, endring av strømtariff, informasjon om strømprisutvikling eller informere deg om andre nyttige tips og råd. 

Markedsføringshenvendelser

Om du har et eksisterende kundeforhold med oss

Har du samtykket kan vi sende deg informasjon om nye produkter eller tjenester via e-post og SMS. Du kan reservere deg mot dette på Min Side, i Ustekveikja-appen eller ved å kontakte vårt kundesenter. Oversikt over dine samtykker finner du på Min side eller i Ustekveikja-appen. 

Vi sender ut nyhetsbrev på e-post som inneholder informasjon om nye produkter, tilleggsprodukter eller tjenester som vi lanserer. Når du aksepterer å motta nyhetsbrev samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg. Du kan alltid melde deg av nyhetsbrevet vårt på en lenke som følger med eller ved å kontakte oss.

Om du ikke har et kundeforhold med oss

Vi kan kontakte deg med bakgrunn i opplysninger vi har fått fra andre. Som når du flytter inn i ny bolig eller overtar ansvaret for bolig og vi har fått ditt navn og mobilnummer fra den som flytter ut.

Nå du deltar i våre konkurranser gir du oss ditt samtykke til å offentliggjøre ditt navn om du vinner, og til at vi kan kontakte deg. All informasjon du gir oss behandles konfidensielt og vil ikke deles med andre.


Ustekveikja-appen

Vi tilbyr mobilapp til våre kunder, Ustekveikja-appen, hvor bruken av appen innebærer behandling av personopplysninger. Når du laster ned appen vil du få informasjon om hva du da samtykker til og hva Ustekveikja kan få tilgang til via din telefon. Vi bruker Firebase som registrerer hvordan du bruker appen, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen.

Bruk av Ustekveikja-appen forutsetter at strømkunde aksepterer behandling av personopplysninger som er nødvendige for å levere tjenester i Ustekveikja Energi.

Personopplysninger nødvendig for registrering: Navn, adresse, fødselsnummer og e-postadresse.

Personopplysninger nødvendig for å vise informasjon om kundeforholdet: Adresse, forbruksdata og faktura.  Personopplysninger som selskapet samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har gode rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13.

Tjenester fra andre selskaper tilbudt i Ustekveikja-appen.

Du kan kjøpe og bruke tjenester som vi tilbyr i samarbeid med andre selskaper. Dersom en slik tjeneste innebærer at du må gi dine personopplysninger til et annet selskap, er det dette selskapet som vil være behandlingsansvarlig for disse personopplysningene. Kjøp av slike tjenester innebærer at vi utleverer dine personalia og kontaktinformasjon til disse selskapene slik at kjøpet kan verifiseres at du kan ta i bruk tjenesten. Vi mottar ikke personopplysningene du gir til disse selskapene med mindre du har samtykket til det.

Ved kjøp av smartlading oppgir du ditt navn, e-post adresse og adresse. Du gir oss tilgang til din elbil og den tjenesten din bilprodusent har for å smartlade. Informasjon benyttes kun en gang for oppkobling og lagres ikke av oss. Dette skjer ved ditt samtykke. Vi benytter elbildata for å beregne optimal ladeplan og overvåke ytelsen til vår smartladingstjeneste (elbilstatus, ladetilstand, telemetridata og GPS posisjon for elbilen). GPS posisjonsdata lagres aldri av oss.

Ved kjøp av LIVE gir du tilgang til din strømmåler gjennom HAN-porten. Gjennom LIVE får du tilgang på ditt strømforbruk i sanntid, ditt sanntidsforbruk lagres for et døgn.

Din bruk av Ustekveikja-appen innebærer ikke at vi utleverer dine personopplysninger til andre, med mindre vi er pålagt det gjennom lov eller via andre behandlingsgrunnlag.

Statistikk fra vår nettside - ustekveikja.no 

Vi innhenter anonymisert besøksstatistikk fra vår nettside ved bruk av Informasjonskapsler/cookies. Hensikten er å innhente informasjon om hvordan besøkende bruker vår nettside for å forbedre vårt nettsted.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Du får spørsmål om å samtykke til bruk av informasjonskapsler. Hvis du ønsker å deaktivere informasjonskapsler, endrer du innstillingene i nettleseren din. De fleste nettlesere tilbyr muligheten for å blokkere sporingscookies i menyen under «Innstillinger». Alternativt kan man blokkere cookies til annonseringsformål.

Vi benytter Google Analytics for å sammenstille statistikken. Statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Statistikken gir informasjon om hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på i vår søkemotor, dato og tidspunkt samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym og kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson

Når du logger deg inn på Min side ser vi din bruker-ID men opplysningene vi samler inn knyttes aldri til deg som person.

Utlevering av dine personopplysninger

Vi kan dele personopplysninger med andre, men da er dette strengt regulert og skal gjøres på en sikker måte slik at kravene i personvernforordningen tilfredsstilles. Utenom forholdene som beskrevet under, selger eller deler vi ikke data med noen tredjepart der det ikke er lovpålagt.

Eksterne databehandlere

Vi oppretter databehandleravtaler med leverandører som behandler dine personopplysninger på våre vegne. Avtalene regulerer hvordan dataene skal behandles å vegne av Ustekveikja Energi. Dette er nødvendig for å gjennomføre de forskjellige forretningsprosessene som skal til for å utøve vår virksomhet. Vi bruker følgende databehandlere eller kategorier av databehandlere:

Strømavtale, Fakturering/avregning (Hansen CX, Evry, MAIK, Kreator), og innfordring og kredittopplysninger (Dun & Bradstreet, Kredinor).

Vi har databehandleravtaler med markedsføringsselskap og salgsselskap som leverandører av ulike tjenester og /eller produkter du som kunde får levert fra Ustekveikja. Alle leverandørene må tilfredsstille kravene i personvernforordningen og følge sikkerhetsstandarder for datasikkerhet.

Vi kan sende opplysningene dine videre til våre underleverandører og andre databehandlere med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne. Vi inngår databehandleravtaler med slike leverandører.

Lovpålagt offentliggjøring

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at offentliggjøringen er nødvendig for å ivareta våre interesser, f.eks. i forbindelse med rettslige prosesser.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene de ble samlet inn for. Foreldelsesloven pålegger oss å oppbevare dine personopplysninger i tre år for å kunne utføre eventuelle korrigeringer i forbruket ditt tilbake i tid. Bokføringsloven pålegger oss å oppbevare transaksjonsdata i fem år.

Dersom du har blitt kontaktet av oss i forbindelse med telefonsalg, oppbevarer vi informasjon om våre oppringninger for å forhindre gjentatte oppringninger til samme person, denne informasjon lagres i tre måneder.

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Vi vil be deg om å bekrefte din identitet eller gi mer informasjon før vi lar det ta i bruk dine rettigheter. For å benytte deg av dine rettigheter kan du benytte Min Side eller kontakte kundesenteret. Forespørselen behandles senest innen 30 dager. Er det nødvendig med lengre behandlingstid vil du få beskjed om dette med årsak til forsinkelsen.

Innsyn og retting

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har om deg, og kreve at mangelfulle eller uriktig opplysninger skal rettes eller slettes. Du har tilgang til din kontaktinformasjon på Min Side. Du kan be om innsyn i øvrige opplysninger vi har om deg og ditt kundeforhold.

Sletting

I særlige tilfeller kan du be os slette opplysninger om deg selv, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Innsigelse

Du har rett til å rette innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine, hvor behandlingen ikke er strengt talt nødvendig eller hvor behandlingen ikke er pålagt gjennom lov eller forskrift

Du har rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og /eller direkte markedsføring.

Dataportabilitet

Du har rett til å be om overføring av personopplysningene dine og om mulig videresende disse direkte til en annen dataansvarlig når dette er relevant.

Endring av erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen. Denne ble sist endret 1.februar 2024.

Klage

Datatilsynet er gjeldende tilsynsmyndighet for personopplysningssikkerhet. Dersom du opplever noe du mener er brudd på regelverket, skal du først kontakte Ustekveikja. Hvis du mener at vår tilbakemelding er utilstrekkelig, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynet:

Pr post: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo

Pr e-post: postkasse@datatilsynet.no

Datatilsynet oppfordrer deg til først å klage direkte til oss, slik at vi kan uttale oss om saken før Datatilsynet behandler den. Har du spørsmål om dette kan du kontakte vårt kundesenter.