Prisliste

Med våre spotprisavtaler følger du spotpris time for time for strømmen + avtalt påslag og fastbeløp.

Alle priser er inkludert mva, med gjeldende prisområde NO1 - Øst, NO2 - Sør, NO3 - Midt og NO5 - Vest. Unntak av Nord-Norge NO4 som har mva-fritak.

Gebyr for papirfaktura kr 10,- om ikke annen betalingsmåte er valgt. Det belastes ikke gebyr på første faktura. Alle kunder over 75 år er fritatt for gebyr for papirfaktura.

Fra den 01.08.24 tar vi i bruk nye vilkår utarbeidet av Fornybar Norge i samarbeid med Forbrukertilsynet. De gamle vilkårene gjelder frem til 01.08.24 for deg som har bestilt før den 10.06.24*.

*Vi gjør oppmerksom på at vilkårsendringen gjelder for spotprisavtaler uten bindingtid. Har du flere målere med fastpris eller annen avtale med binding vil du få tilsendt nye vilkår når bindingstiden utløper.

SPOTPRISAVTALER

Avtalenavn Påslag Fastbeløp Gebyr for giro  Vilkår
Ustekveikja Spotpris 6,2 øre/kWh  kr 59,-/mnd kr 10,- 

Nye Vilkår 

Gamle vilkår

Ustekveikja Minispot 8,9 øre/kWh kr 0,-/mnd

kr 10,- 

Nye Vilkår 

Gamle vilkår

Ustekveikja Solkonto 6,2 øre/kWh kr 59,-/mnd kr 10,- 

Nye Vilkår 

Gamle vilkår

Ustekveikja Strøm 1 øre/kWh kr 39,-/mnd kr 10,- 

Nye Vilkår  

Gamle vilkår

MEDLEMSAVTALER SPOTPRIS

Avtalenavn Påslag Fastbeløp Gebyr for giro  Vilkår
Ustekveikja Medlemsspot 2,5 øre/kWh kr 39 kr/mnd

kr 10,- 

Nye Vilkår 

Gamle vilkår

Ustekveikja Partner BORI 0 øre/kWh kr 69,-/mnd kr 10,- 

Nye Vilkår 

Gamle vilkår

Ustekveikja Partner  0 øre/kWh kr 75,-/mnd kr 10,- 

Nye Vilkår  

Gamle vilkår

SPOTPRISAVTALE MED PRISGULV OG PRISTAK FOR HOL KOMMUNE - FRITID - IKKE I SALG

Avtalenavn Pris Fastbeløp Gebyr for papirfaktura  Vilkår

Hol kommune fritid*/**

Spotpris kr 75,- pr/mnd kr 10,-  Vilkår
*De første 500 kWh hver mnd  *Fra 50 øre/kWh til 91,25 øre/kWh    
**Forbruk over 500 kWh hver måned følger man spotpris time for time + avtalt fastbeløp. 

SPOTPRISAVTALER - IKKE I SALG

Avtalenavn Påslag Fastbeløp Gebyr for giro  Vilkår
Ustekveikja Strøm  3 øre/kWh kr 39,-/mnd kr 10,- 

Nye Vilkår 

Gamle vilkår

Ustekveikja Partner Hytte 0 øre/kWh kr 100,-/mnd kr 10,- 

Nye Vilkår  

Gamle vilkår

Ustekveikja Partner Hus 0 øre/kWh kr 125,-/mnd kr 10,- 

Nye Vilkår  

Gamle vilkår

Ustekveikja Strømpris 1,5 øre/kWh kr 0,-/mnd kr 10,- 

Nye Vilkår  

Gamle vilkår

FASTPRISAVTALER - IKKE I SALG

Avtalenavn Pris Fastbeløp Gebyr for papirfaktura  Vilkår
Fastpris 3 år Fra 35 til
200 øre/kWh
kr 49,-/mnd kr 10,-  Vilkår