Vi støtter lokalsamfunnet med UstekveikjaFondet

Ustekveikja Energi er mer enn en strømleverandør. Vi har en sterk lokal forankring og profil. Kundene i nærmiljøet setter særlig stor pris på vår kundeservice, vår tilgjengelighet, vår nærhet og lokale tilhørighet. Med UstekveikjaFondet styrker vi vårt engasjement ytterligere.

Unge skiskyttere trener skyting på Geilo stadion

Vi løfter kultur, idrett og andre aktiviteter

For 2024 er det satt av kr 300.000 til UstekveikjaFondet, som kommer til å bli delt ut 2 ganger i løpet av året 15. april og 1 oktober. Dette kommer i tillegg til alle løpende samarbeidsavtaler med lag og foreninger i Hallingdal og Numedal. Til sammen gjør dette oss til en betydelig aktør som bidrar til å fremme kultur, idrett og andre aktiviteter.

Laget ditt eller foreningen din kan søke om inntil kr 15.000,-. 

Søknadsskjema til Ustekveikja Fondet

Send

Gode strømpriser og lokal støtte

Ved å bruke oss som strømleverandør er det mye å glede seg over. Blant annet får du en konkurransedyktig strømpris. I tillegg er vi en stor og aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Både gjennom samarbeidsavtaler og tilskudd til idrett, kultur, lag og foreninger i Hallingdal og Numedal. Vi er stolte av å kunne bidra til så mange flotte aktiviteter. Og at vi gjennom det lever opp til vårt slagord «Gode forhold lønner seg!».

UstekveikjaFondet – vi støtter bredden

Vårt mål er å opprettholde et stort engasjement for lokalsamfunnet. Derfor finnes UstekveikjaFondet. Vi ønsker å gjøre midlene tilgjengelig for flere og samtidig forenkle søknadsprosessen. Gjennom UstekveikjaFondet ønsker vi i første rekke å støtte tiltak som kommer flere til gode. Eller «breddetiltak» om du vil, noe som er i tråd med våre verdier.

Med fokus på samfunnsansvar og bærekraft

Alle deler av vår virksomhet har også et sterkt fokus på samfunnsansvar og bærekraft i vid forstand. Derfor er det ekstra positivt når tiltakene det søkes om midler til også samsvarer med verdigrunnlaget vårt.

Hvorfor bytte til Ustekveikja som strømleverandør?

Å levere så billig strøm som mulig er alltid et mål. Men vi er også opptatt av at du skal føle deg trygg i valget av strømleverandør. I tillegg til rimelig strøm er en av våre spesialiteter personlig kundeservice.

Les mer