Chat
markedskommentar

Høye strømpriser og ingen vårflom

Publisert 7.6.2021, sist oppdatert 25.2.2022

Mai måned ble både tørr og kjølig, og vi fikk den høyeste maiprisen på 10 år. Sen snøsmelting gjør at hydrobalansen (totale mengden av snø, og vann, både i magasin, mark og grunnvann) har falt til under normalen.

Hvor ble det av snøsmeltingen? I vår del av verden er dette noe vi er vant til, og noe vi også regner med. Vannet går høyt i bekker og vassdrag, og at noen av disse flommer over er ikke uvanlig. Mer uvanlig er det kanskje at vårflommen uteblir helt.

Mai måned ble både tørr og kjølig. Det var kun helt på slutten at det ble varmere. Godværet har også gjort sitt til at noe av snøen har fordampet, og den sene smeltingen av resten har ført til en veldig kontrollerbar affære for vannkraftprodusentene. Den totale hydrobalansen (totale mengden av snø, og vann, både i magasin, mark og grunnvann) har falt ned til litt under normalt. Vi har ikke lite vann totalt sett. Vi ligger bare litt under normalen, men i forhold til det vi hadde ved inngangen til denne vinteren så er forskjellen markant. Det betyr også at produsentene har god plass i magasinene og kan gjøre seg kostbare i forhold til hvilken pris de vil ha for vannet sitt. På den måten kan de legge seg tettere opp til sine tilstøtende områder. Da vil Sør-Norge prise seg nærmere høye kontinentale priser, mens områder lenger nord ikke har den samme muligheten.

Høytrykksdominert vær i tillegg til lite nedbør er også preget av lite vind. Det er nok en medvirkende årsak til at mai måned ble levert på 48,57 øre/kWh eksl. mva (No1 Oslo) noe som var litt over april (45,21 øre/kWh, eksl. mva, No1 Oslo). Videre fremover vil mye falle på værutviklingen. Vi har hatt tørrere vær enn normalt i hele mai og inn i juni. Kanskje vi allerede nå har sett det beste av sommeren. Selv om det er en pessimistisk tanke, så vil en endring i været kunne gi oss en "hyggeligere" strømregning. En mager trøst kanskje, men bare tiden vil vise.