aktuelt

Strømstøtte – kompensasjon for høye strømpriser

Publisert 6.1.2022, sist oppdatert 1.3.2023

Hvis gjennomsnittlig spotpris der du bor blir mer enn 70 øre/kWh ekskl. mva, dekker staten en stor del av overskytende strømpris. Andelen staten kompenserer er pr i dag 90%. Dette kommer automatisk som fratrekk på nettleien, og du trenger ikke selv å gjøre noe for å få denne.

Hvordan fungerer strømstøtten?

Strømstøtten er en kompensasjonsordning fra staten i forbindelse med de høye strømprisene. Slik fungerer støtteordningen:

  • Blir gjennomsnittlig spotpris mer enn 70 øre/kWh ekskl. mva, spleiser staten og du som strømkunde på overskytende beløp.
  • Fra januar 2022 er strømstøtten 80 %. Fra 1. september 2022 øker støtten til 90%. 
  • Strømstøtten tar utgangspunkt i gjennomsnittlig områdepris fra NordPool ekskl. mva. Gjennomsnittlig spotpris er altså ikke det samme som din strømpris.
  • Alle strømkunder får samme kompensasjon uavhengig av strømavtale
  • Strømkompensasjonen trekkes fra nettleien.
  • Kompensasjonsordningen gjelder for husholdningskunder og for forbruk inntil 5000 kWh/måned. 

Satser for strømstøtte – februar 2023

Her er satsene for februar 2023. Kilde: NVE

Prisområde  Gjennomsnittspris           Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 114,88 øre/kWh* 50,49 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 114,95 øre/kWh * 50,57 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 110,80 øre/kWh * 45,90 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 48,65 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 31,56 øre/kWh * 0 øre/kWh                 

* Gjennomsnittlig spotpris fra NordPool ekskl. mva. 

Eksempel: 
Gjennomsnittspris NO1 Østlandet januar 2023:
114,88 øre - 70 øre = 44,88 * 0,9 * 1,25 = 50,49 øre/kWh
Formel: (Gjennomsnittlig områdepris ekskl. mva - 70 øre/kWh )* 0,9 (prosent kompensasjon) * 1,25 (mva) 

Har du en spotprisavtale hos oss vil din pris være høyere enn gjennomsnittsprisen som vises i tabellen over. Din pris fra oss er inkludert mva og legger man til denne er gjennomsnittprisen i NO1 (Østlandet) i januar 143,60 øre/kWh. Når din spotpris beregnes tar den utgangspunkt i ditt strømforbruk pr time * pris pr time inkl. mva, pluss et avtalt påslag pr kWh. Denne strømprisen vil altså være ulik den daglige og månedlige gjennomsnittlige spotprisen som vises på NordPool, og ulik fra måler til måler. 

Bor du i prisområde NO1 (Østlandet) og har brukt for eksempel 1000 kWh strøm vil du få kr 504,90
i kompensasjon. 

Eksempel:
1000 kWh * 50,49 øre 
1000 * 0,5049 kr = kr 504,90

Hvem gjelder støtten i strøm for?

Støtten i strøm gjelder: 

  • Husholdninger
  • Strømforbruk opp til 5.000 kWh i måneden. Bruker du mer enn 5000 kWh i strøm vil du betale markedspris for forbruket over dette. 
  • Det spiller ingen rolle hvilken strømavtale du har, støtten er lik for alle. 


Støtten gjelder ikke: 

  • Fritidsboliger. Det er matrikkelen i din kommune som legges til grunn. 

Les gjerne mer om strømstøtte på NVE 

Satser for januar 2023

Prisområde  Gjennomsnittspris           Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 126,59 øre/kWh* 63,66 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 126,59 øre/kWh * 63,66 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 128,76 øre/kWh * 66,11 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 69,61 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 46,38 øre/kWh * 0 øre/kWh                 

Satser for desember 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris           Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 268,68 øre/kWh* 223,51 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 268,67 øre/kWh * 223,51 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 269,52 øre/kWh * 224,46 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 181,53 øre/kWh * 125,47 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 98,54 øre/kWh * 25,68 øre/kWh                 

Satser for november 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris           Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 112,57 øre/kWh* 47,89 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 112,80 øre/kWh * 48,15 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 112,57 øre/kWh * 47,89 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 63,78 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 44,28 øre/kWh * 0 øre/kWh                 

Satser for oktober 2022: 

Prisområde  Gjennomsnittspris                Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 131,85 øre/kWh* 69,58 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 132,22 øre/kWh * 69,99 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 131,89 øre/kWh * 69,63 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 20,55 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 20,55 øre/kWh * 0 øre/kWh                 

Satser for september 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris                Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 358,69 øre/kWh* 324,77 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 358,69 øre/kWh * 324,77 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 358,69 øre/kWh * 324,77 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 75,29 øre/kWh * 5,95 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 36,43 øre/kWh * 0 øre/kWh                 



Satser for august 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris                Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 344,29 øre/kWh* 274,29 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 434,49 øre/kWh * 364,49 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 341,58 øre/kWh * 271,58 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 18,89 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 2,82 øre/kWh * 0 øre/kWh                 



Satser for juli 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris                Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 166,90 øre/kWh* 96,90 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 262,78 øre/kWh * 192,78 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 166,90 øre/kWh * 96,90 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 1,91 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 1,92øre/kWh * 0 øre/kWh                 



Satser for juni 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris                 Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 150,19 øre/kWh* 80,19 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 186,67 øre/kWh * 116,67 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 150,12 øre/kWh * 80,12 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 11,84 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 8,56 øre/kWh * 0 øre/kWh                 



Satser for mai 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris                Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 164,97 øre/kWh*  94,97 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 165,32 øre/kWh * 95,32 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 165,02 øre/kWh * 95,02 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 15,76 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 17,84 øre/kWh * 0 øre/kWh                 

Satser for april 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris                Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 174 øre/kWh*  104 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 173,89 øre/kWh * 103,89 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 174,38 øre/kWh * 104,38 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 45,07 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 17,84 øre/kWh * 0 øre/kWh                 



Satser for mars 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 187,04 øre/kWh *                  117,04 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 187,04 øre/kWh * 117,04 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 187,05 øre/kWh * 117,05 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 17,28 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 15,10 øre/kWh * 0 øre/kWh                 

Satser for februar 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 120,54 øre/kWh *                  50,54 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 120,54 øre/kWh * 50,54 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 120,24 øre/kWh * 50,24 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 18,07 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 16,17 øre/kWh * 0 øre/kWh                 

Satser for januar 2022

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 140,63 øre/kWh *                  70,63 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 140,63 øre/kWh * 70,63 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 137,12 øre/kWh * 67,12 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 26,39 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 26,22 øre/kWh * 0 øre/kWh                 

Satser for desember 2021

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 177,13 øre/kWh *                  73,65 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 177,08 øre/kWh * 73,62 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 176,69 øre/kWh * 73,35 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 60,77 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 60,68 øre/kWh * 0 øre/kWh                 

* Gjennomsnittlig spotpris fra NordPool eksl. mva.