Chat
aktuelt

Strømstøtte – kompensasjon for høye strømpriser

Publisert 6.1.2022, sist oppdatert 3.5.2022

På grunn av de høye strømprisene har staten kommet med en støtteordning for strøm. Regjeringen vil forlenge ordningen til mars 2023. Dersom gjennomsnittlig spotpris der du bor blir mer enn 70 øre/kWh eksl. mva, dekker staten deler av overskytende strømpris. Kompensasjonen kommer automatisk som fratrekk på nettleien, og du trenger ikke selv å gjøre noe for å få denne.

Hvordan fungerer strømstøtten?

Strømstøtten er en kompensajonsordning fra staten i forbindelse med de høye strømprisene. Slik fungerer støtteordningen:

  • Blir gjennomsnittlig spotpris mer enn 70 øre/kWh eksl. mva, spleiser staten og du som strømkunde på overskytende beløp.
  • For desember ble 55 % dekket. Fra og med  januar 2022 er strømstøtten økt til 80 %.
  • Strømstøtten tar utgangspunkt i gjennomsnittlig områdepris fra NordPool eksl.mva. Gjennomsnittlig spotpris er altså ikke det samme som din strømpris.
  • Alle strømkunder får samme kompensasjon uavhengig av strømavtale
  • Strømkompensasjonen trekkes fra nettleien.
  • Kompensasjonsordningen gjelder for husholdningskunder og for forbruk inntil 5000 kWh/måned. 

Satser for strømstøtte – april 2022

Her er satsene for april 2022. Kilde: NVE

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 174 øre/kWh*  104 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 173,89 øre/kWh * 103,89 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 174,38 øre/kWh * 104,38 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 45,07 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 17,84 øre/kWh * 0 øre/kWh                 

* Gjennomsnittlig spotpris fra NordPool eksl. mva. 

Eksempel: 
Gjennomsnittspris NO1 Østlandet april 2022: 174 øre/kWh
(174 øre - 70 øre) * 0,8 (prosent kompensasjon) * 1,25 (mva) = 104 øre/kWh

Har du en spotprisavtale hos oss vil din pris være høyere enn gjennomsnittsprisen som vises i tabellen over. Din pris fra oss er inkludert mva og legger man til denne er gjennomsnittprisen i NO1 (Østlandet) i april 217,5 øre/kWh. Når din spotpris beregnes tar den utgangspunkt i ditt strømforbruk pr time * pris pr time inkl. mva, pluss et avtalt påslag pr kWh. Denne strømprisen vil altså være ulik den daglige og månedlige gjennomsnittlige spotprisen som vises på NordPool, og ulik fra måler til måler. 

Se tabellen under for hva du kan forvente å få i fratrekk på nettleien for april måned. Bor du i prisområde NO1 (Østlandet) og har brukt for eksempel 1000 kWh strøm vil du få kr 1040 i kompensasjon. 

Eksempel: 
1000 kWh * 104øre 
1000 * 1,04 kr = 1040 kr 

Eksempel forbruk          

NO1
Østlandet           

1000 kWh     1040 kr
1500 kWh 1560 kr
2000 kWh 2080 kr
3000 kWh 3120 kr

Hvem gjelder støtten i strøm for?

Støtten i strøm gjelder: 

  • Husholdninger
  • Strømforbruk opp til 5.000 kWh i måneden. Bruker du mer enn 5000 kWh i strøm vil du betale markedspris for forbruket over dette. 
  • Det spiller ingen rolle hvilken strømavtale du har, støtten er lik for alle. 


Støtten gjelder ikke: 

  • Fritidsboliger. Det er matrikkelen i din kommune som legges til grunn. 

Les gjerne mer om strømstøtte på NVE 

Satser for mars 2022: 

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 187,04 øre/kWh *                  117,04 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 187,04 øre/kWh * 117,04 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 187,05 øre/kWh * 117,05 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 17,28 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 15,10 øre/kWh * 0 øre/kWh                 

Satser for februar 2022: 

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 120,54 øre/kWh *                  50,54 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 120,54 øre/kWh * 50,54 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 120,24 øre/kWh * 50,24 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 18,07 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 16,17 øre/kWh * 0 øre/kWh                 

Satser for januar 2022:

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 140,63 øre/kWh *                  70,63 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 140,63 øre/kWh * 70,63 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 137,12 øre/kWh * 67,12 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 26,39 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 26,22 øre/kWh * 0 øre/kWh                 

Satser for desember 2021: 

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 177,13 øre/kWh *                  73,65 øre/kWh   
NO2 (Sørlandet) 177,08 øre/kWh * 73,62 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 176,69 øre/kWh * 73,35 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 60,77 øre/kWh * 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 60,68 øre/kWh * 0 øre/kWh