Chat
aktuelt

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Publisert 6.1.2022, sist oppdatert 14.1.2022

Satsene for desember er klare, og kompensasjonen blir trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Har du strøm og nettleie på èn faktura fra oss vil du se din kompensasjon under nettleiedelen på regningen. Har du separat nettfaktura vil kompensasjonen komme på denne, og ikke på strømregningen fra oss.

I disse dager sendes det ut faktura for strømforbruk i desember måned. Kompensasjonsordningen gjelder for husholdningskunder og for forbruk inntil 5000 kWh/måned. 

Kompensasjonen tar utgangspunkt i gjennomsnittlig områdepris fra NordPool eksl.mva og er ikke den samme som den enkelte kunde sin strømpris. Støtten er lik for alle uavhengig av strømavtale. 

Prisområde  Gjennomsnittspris Kompensasjon
NO1 (Østlandet)                                 177,13 øre/kWh                   73,65 øre/Kwh   
NO2 (Sørlandet) 177,08 øre/kWh 73,62 øre/kWh
NO5 (Vestlandet) 176,69 øre/kWh 73,35 øre/kWh
NO3 (Midt-Norge) 60,77 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Nord-Norge) 60,68 øre/kWh 0 øre/kWh                 

Utregningen gjøres slik: 
Gjennomsnittpris på NordPool for området minus "pristak" 70 øre/kWh * 0,55 * 1,25

Eksempel: 
Gjennomsnittspris NO1 Østlandet desember: 177,13 øre/kWh
(177,13 øre - 70 øre) * 0,55 (prosent kompensasjon) * 1,25 (mva) = 73,65 øre/kWh

Har du en spotprisavtale hos oss vil din pris være høyere enn gjennomsnittsprisen som vises i tabellen over. Din pris fra oss er inkludert mva og legger man til denne er gjennomsnittprisen i NO1 (Østlandet) i desember 221,41 øre/kWh. Når din spotpris beregnes beregnes vil den ta utgangspunkt i ditt forbruk pr time * pris pr time inkl. mva, pluss et avtalt påslag pr kWh. Denne prisen vil altså være ulik den daglige og månedlige gjennomsnittlige prisen som vises på NordPool, og ulik fra måler til måler. 

Støtten gjelder: 

  • Husholdninger registrert på privatperson 
  • Forbruk opp til 5.000 kWh i måneden. Bruker du mer enn 5000 kWh vil du betale markedspris for forbruk over dette. 
  • Det spiller ingen rolle hvilken strømavtale du har, støtten er lik for alle. 

Støtten gjelder ikke: 

  • Fritidsboliger. Det er matrikkelen i din kommune som legges til grunn. 
  • Næringskunder
  • Fellesmålere til borettslag og sameier 

Les gjerne mer om ordningen på NVE