Chat
markedskommentar

Mens vi venter på vårsmeltingen

Publisert 4.5.2021, sist oppdatert 25.2.2022

April måned var i hovedsak kjøligere enn normalt. Dette til tross for at de høye temperaturene i midten av måneden fikk noen folk til å finne frem kortbuksene sine for en kort periode. Så langt i 2021 har strømprisen vært vesentlig høyere enn de rekordlave prisene vi så i fjoråret.

Gjennom april fortsatte produsentene å ha kontroll på vannet på lik linje som de hadde gjennom mars. Temperaturer under normalen medførte høyere forbruk og forsinket snøsmelting, som ga høyere priser enn foregående måned. Prisforskjellen mellom Nord- og Sør-Norge fortsetter å være gjeldende på rundt 15-20 øre/kWh. Fremover vil prisene være avhengige av når snøsmeltingen kommer i gang, samt om det kommer nedbør og vind, som kan bidra til å redusere prisene.

I løpet av mai måned forventer vi at snøsmeltingen vil komme i gang, og det vil kunne legge press på spotprisen. Hvor lenge det vil vare avhenger av værtypen fremover. Den totale hydrobalansen er god, og en eventuell våt start på sommeren vil forlenge denne effekten og være gunstig for forbrukerne. Forskjellen i pris mellom Nord- og Sør-Norge vil i denne situasjonen være mindre siden begge områdene vil være tynget av mye vann.

April måned ble levert på 45,21 øre/kWh (NO1-Oslo eks. mva.). Vi regner med at prisen vil synke når snøsmeltingen kommer i gang. Men ting kan endre seg fort, og et væromslag kan flytte prisene mye i begge retninger.