Chat
markedskommentar

Sommervær og strømpriser

Publisert 2.7.2021, sist oppdatert 24.2.2022

Juni ga oss tørt og varmt sommervær. Det gode været gjør imidlertid sitt til at strømprisene holder seg på et relativt høyt nivå for årstiden.

Juni måned var preget av tørt og varmt vær, som sørget for et fortsatt press på hydrologibalansen. Etter mai måned med lite nedbør og en forsvinnende liten snøsmelting gjør det pene sommerværet at prisene for kraft fortsatt holdes oppe på nivået som man har hatt de foregående månedene. Den samlede vannkraftressursen i Norden har svekket seg, og ligger nå på -10 TWh mot normalt (Norges årlige forbruk ligger rundt 140 TWh).

Spotpris for Østlandet (NO1) endte på 46,22 EUR/MWh* , ca. 2 EUR lavere enn mai. I likhet med de foregående månedene har Vestlandet (NO5) ligget på samme nivå, mens Midt- og Nord-Norge (NO3 og NO4) fortsetter å ligge under med 11 og 26 EUR(!). Nytt av måneden er at Sør-Norge (NO2) ligger over NO1 og NO5 med 8 EUR, grunnet sterkere kobling mot Europa, samt nettbegrensninger internt i Norge. Interessant å merke seg at denne differansen er tilsvarende som i februar, men med motsatt fortegn. Prisene for NO2 i februar ble redusert på grunn av import av kraft fra Tyskland. 

 Det finnes det fortsatt muligheter for økte priser i Norge, dersom sommeren og høsten fortsetter med lite nedbør. Men vi skal heller ikke lenger tilbake enn fjoråret for å finne eksempler på det motsatte, så fremover vil det som alltid være været som styrer utviklingen videre.

 *Nyttig hoderegningsregel: Dersom 1 EUR = 10 NOK er 1 EUR/MWh = 1 øre/kWh