Chat
markedskommentar

Væravhengige strømpriser

Publisert 12.4.2021, sist oppdatert 25.2.2022

2021 har vært et år preget av tidvis høye priser. Dette ble mer tydelig siden 2020 var et år med særdeles lave kostnader på strøm.

Strømprisene i Norden er spesielt avhengige av været. På tilbudssiden vil det bli billigere dersom det blåser mye og kommer godt med nedbør. Etterspørselen styres i stor grad av temperaturen, ettersom en stor andel av strømmen blir brukt til oppvarming. 2020 var et mildt år med mye nedbør som førte til fulle vannmagasiner og lavt forbruk hos forbrukerne, og dertil lave priser. Dette snudde rundt årsskiftet da været ble tørrere og kaldere. Det ble satt flere nye forbruksrekorder i vinter, der det aldri hadde blitt forbrukt mer strøm i Norge enn da. Dette ga tidvis stive priser på strømmen ettersom det manglet kapasitet til å dekke behovet til priser som man anser som «normale».

 Det generelt høye forbruket i vinter, samt mindre nedbør har sørget for at det er en helt annen situasjon i år enn i fjor når man kommer ut på våren. Derfor ligger prisene rundt 40 øre/kWh (eksl. mva) for Norden. Internt i systemet er det større prisforskjeller på grunn av manglende kapasitet i strømnettet. Med en høy produksjon i Nord- og Midt-Norge (prisområde NO4 og NO3) og lavere forbruk blir det billigere strøm enn i Sør-Norge siden man ikke klarer å eksportere nok strøm sørover til å få jevnet ut prisforskjellene. Dette vil man nok fortsette å se frem mot sommeren.

 Det er vanskelig å se i glasskula og spå prisene fremover, men om været ikke endrer seg mye vil prisene i Nord- og Midt-Norge vil bevege seg ned mot 20 øre/kWh (eksl. mva) inn mot sommeren, mens for Sør-Norge vil måtte belage seg på å ligge rundt 10 øre høyere, og ligge mellom 30 og 40 øre/kWh (eksl.mva) inn mot sommeren. Med det sagt, så kan ting endre seg fort og et væromslag kan flytte prisene mye i begge retninger.