Chat
spotpris

Spot næring

Passer for bedrifter med lavt/middels forbruk og vilje til å takle prissvingninger i markedet. Med Spot Næring får deres bedrift en av landets rimeligste spotavtaler.

Fakta om strømavtalen

Strømpris: Basert på områdets timespris på handelsplassen Nordpool, der uttaket skjer, pluss påslag 0,9 øre/kWh

  • vi besørger innkjøp av lovpålagte elsertifikater
  • fastbeløp kr. 29,- pr måned
  • har ingen bindingstid
  • alle priser eksl. mva

Passer for bedrifter med lavt/middels forbruk og vilje til å takle prissvingninger i markedet. Med Spot Næring får deres bedrift en av landets rimeligste spotavtaler.

Spot Næring

Kundesenter