spotpris-tak

Fastpris næring - Regjeringens fastprisavtaler

Gjennom samarbeide med flere kraftprodusenter kan vi tilby bedriften deres en langsiktig og forutsigbar fastprisavtale i alle de norske prisområdene. Ta kontakt med oss for pristilbud og eventuelt mer informasjon om disse avtalene.

Fakta om avtalen

Vi kan tilby fastpris opp til 70 % av forventet årsforbruk. Det betyr at du som kunde binder deg til et avtalt volum for en avtalt periode. Avvik på det avtalte volumet avregnes som over-/underforbruk i spot time for time og vises som egen linje på faktura. 

 • Bedriften kan velge mellom 3 og 5 års avtaleperiode. 

 • For å få tilgang til priser og bestilling må dere fylle ut skjemaet under her. Nye priser oppgis ukentlig. 

 • For bedrifter som er avhengig av en høy grad av forutsigbarhet i strømprisen kan en fastprisavtale være smart. Våre rådgivere bidrar gjerne med vurderinger og råd rundt forutsigbarhet vs risiko.

 • Avtaleinngåelse krever et minimum årsforbruk på 300.000 kWh 

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en ordinær fastprisavtale hvor man tidligere betalte en avtalt og fast pris pr kWh (volumuavhengig). Med den nye fastprisordningen forplikter man seg til det avtalte volumet. Det innebærer at man vil bli avregnet både for under- og overforbruk av det avtalte fastprisvolumet time for time.

Underforbruk/Overforbruk:

 • Underforbruk vil avregnes med differansen mellom avtalt fastpris og spotpris. Er spotprisen lavere enn fastprisen betyr det et pristillegg. Med høyere spotpris enn fastpris gis det tilsvarende en reduksjon. 

 • Overforbruk vil avregnes til gjeldende spotpris time for time. 

 • Eventuell differanse vises på egen linje på faktura. 

Med en fastprisavtale for deler av volumet kan man redusere risiko for uventede høye strømpriser, og kjøpe seg en gitt forutsigbarhet. Man må uansett ta forbehold om at avtalen er låst i avtaleperioden, og selv om spotprisen i fremtiden blir lavere enn fastprisen er man bundet til avtalt pris og volum for perioden.

Fyll ut og send oss skjema under eller ring en av våre erfarne rådgivere.  Pris oppgis i tilbudsprosessen.  

  Fastpris for bedrift

  Send